Riigisiseste kliendimaksete käive ilma kaardimakseteta oli aasta kolmandas kvartalis 47,9 miljardit eurot ja arvuliselt 48,9 miljonit. Võrreldes sama perioodiga aasta tagasi oli kasv märkimisväärne 44,9% ning arvuliselt 11,4%. Riigisiseste kliendimaksete käive kasvas võrreldes eelmise kvartaliga 1,6% ja arv 2,1%, mis moodustasid kõigist maksetest kolmandas kvartalis 68%.

Müügikohtades tehti kaarditehinguid 1,6 miljardi euro väärtuses. Aasta tagasi tehti laadseid tehinguid 13,4% vähem. E-kaubandusega seotud makseid tehti aga 600 miljoni väärtuses ning nende osakaal suurenes eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra.

Ühes päevas võeti keskmiselt välja 11 miljonit eurot sularaha. Kogu perioodi lõikes oli seda ühtekokku 900 miljonit, mida on 12,3 protsenti rohkem kui aasta tagasi.

Eesti Pank avaldab maksestatistikat igakuiselt. Kord kvartalis avaldatakse koos maksestatistikaga ka eraldi statistikateade.

Statistikateates kirjeldatakse pankade maksestatistika (makstavad ja laekuvad maksed, kaardimaksed, e-kaubanduse tehingud jne) peamisi muutusi.