Tõsiasi on see, et Bolt Drive'i autod ja nendega liiklemine ei erine kuidagi isiklikest autodest,
õnnetusi juhtub paraku mõlemaga. Arvestades kõikide sõitude mahtu, on Bolt Drive'i rendiautodega juhtunud õnnetuste arv siiski väga väike 99,98% kõikidest sõitudest tehakse ühegi probleemita. Kuna teenus on uus ja põnev, on need vähesed õnnetused olnud silmatorkavad ja saanud iga kord palju tähelepanu.

Sõidukiiruse jälgimine ja reaktsioonivõime test

Suhtume liiklusohutusse täie tõsidusega ja oleme välja töötamas mitmeid lahendusi, mis aitaks
juhtide liikluskäitumist parandada. Kiire lahendusena oleme rakendusse lisanud hoiatused joobes sõitmise kohta. Autodesse paigaldatud lisavarustus võimaldab meil jälgida ka autode sõidukiirust. Kui juht ületab kiirust, võtame temaga ühendust ja hoiatame liiklusseaduse rikkumise eest. Korduvate rikkumiste korral blokeerime juhi konto nii, et tal ei ole edaspidi võimalus kasutada ühtegi Bolti teenust.

Tehniliste lahenduste väljatöötamine on oluliselt ajamahukam protsess, kuid tegeleme ka sellega.
Näiteks katsetame hetkel funktsiooni, mis testib enne sõidu alustamist juhi reaktsioonivõimet. Kui reaktsioonivõime on nõrgenenud – seda ükskõik millisel põhjusel, näiteks väsimus mõjub reaktsioonivõimele sama laastavalt kui joove – ei tasuks ühelgi juhil sõiduki rooli minna, sest nii on ta ohtlik nii endale kui ka teistele. Pärast testimisperioodi lõppu saame teha lõplikud järeldused, kas taoline funktsioon täidaks eesmärke ja samal ajal ei mõjuks eeskujulikele kasutajatele häirivalt. Testime ka muid võimalusi, sealhulgas näiteks pardakaamerate kasutuselevõttu, mis annaksid parema ülevaate teel toimuvast.

Liiklusseaduse rikkumine rendiautoga toob kopsakad trahvid

Ühtlasi tuletame meelde, et liiklusseaduse järgimine on kohustuslik kõikidele autojuhtidele,
juhtigu ta siis rendi- või isiklikku autot. Oleme veendunud, et vastutustundetud juhid ei peaks kuuluma Bolt Drive’i kasutajate hulka. Kui mõni juht ei käi Bolt Drive’i autoga heaperemehelikult ümber, rikub liikluseeskirju ja -seadust, saame me ta viivitamatult oma platvormilt blokeerida. Sellel inimesel ei ole ligipääsu enam ühelegi Bolti teenusele. Töötame tihedas ja heas koostöös politseiga ning kõikidest rikkumistest saavad ka nemad põhjaliku ülevaate.

Lisaks riigi poolt määratud karistustele ja trahvidele on kasutaja kohustatud maksma renditeenuse
pakkujale ka leppetrahvi, kui see on kasutustingimustes ette nähtud. Näiteks kui inimene sõidab rendiauto roolis alkoholijoobes, on see Bolt Drive'i kasutustingimuste rikkumine, mille eest on ette nähtud 2000 euro suurune trahv. Kasutustingimuste rikkumise korral ei kehti ka kindlustus, mis tähendab, et juht peab lisaks trahvile isiklikult tasuma ka kõikide muude kahjude, näiteks auto paranduse eest. Lõplik summa võib ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Võlgade sissenõudmisel teeme koostööd inkassoga, seega inimesed peavad olema valmis kõigiks sellega kaasnevateks ebamugavusteks.

Enamik Bolt Drive’i kasutajatest on eeskujulikud ja tublid juhid, keda saame uhkusega
oma teenuse kasutajateks pidada. Näeme, et huvi vajaduspõhiste transpordiliikide järgi üha kasvab anname endast parima, et õnnetusi ära hoida ning et eeskujulikud kasutajad saaksid meeldiva kogemuse osaliseks ja leiaksid üha enam tee Bolt Drive’i juurde.