„Teede Tehnokeskus on üle 50 aasta osutanud teetaristu valdkonnas insener-tehnilisi teenuseid ning aidanud riigil luua teadmist ja uusi lahendusi teetaristu arendamisel ja haldamisel, et meie teed oleksid kvaliteetsemad ja liiklus ohutum. Näiteks on nad viimastel aastatel koos endise Maanteeameti ja Lux Expressiga paigaldanud bussidele andureid, et mõõta reaalajas teeolusid. Lisaks on nad aidanud arendada 3D prinditud mini-ilmajaamu, millest 16 on Tallinna tänavatel ja 5 Rakveres,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

57 aastat tagasi asutatud ettevõte tegutseb edukalt avatud turu tingimustes ja otselepingud riigiga puuduvad. Ettevõtte käive oli 2020. aastal 3,5 miljonit eurot ja puhaskasum 0,3 miljonit. Ettevõttes töötab täna üle 50 inimese, kellest 70% on erinevate valdkondade kõrgharidusega insenerid. Teede Tehnokeskus osutab teenuseid lisaks Eestile veel Lätis, Leedus ja Saksamaal ning tulevikus on plaan välisturgude osa kasvatada. „Aastate jooksul on nad võtnud tugeva koha vabal turul ning ettevõtte erastamine loob parema võimaluse ettevõtte ambitsioonide elluviimiseks,“ lisas Aas.

Teede Tehnokeskusel on Eesti suurim ehitusmaterjalide katselabor, kus nad pakuvad teenusena tee- ja üldehitusmaterjalide laboratoorset katsetamist. Lisaks katsetamisele pakuvad nad teenustena võimalust mõõta ja analüüsida teede ja tänavate seisukorda; teostada materjali-, tehnoloogia- ja liiklusuuringuid ning teha rajatistele ekspertiisi ja ehitusjärelevalvet. Ühtlasi arendab ettevõte teeilma prognoosimudelit ja selle veebilehte, pakkudes täna kõikidele riigiteede hooldajatele infoteenust.

MKM alustab tehingu müüginõustaja otsingutega, kelle olulisemad ülesanded on riigi nõustamine, aktsiate hariliku väärtuse uuendamine 2021. aasta auditeeritud majandusaasta andmete alusel, aktsiate avaliku enampakkumise infomaterjali koostamine ja aktsiate avaliku enampakkumise läbiviimine.