Tallinna ringkonnakohus tühistas tänase otsusega osaliselt Tallinna halduskohtu 29. jaanuari otsuse, mis tühistas ERJK otsuse nõuda Keskerakonnalt välja üle miljoni euro väärtuses keelatud annetusi.

Ringkonnakohus määras uue otsusega rahuldada MTÜ Eesti Keskerakonna kaebus osaliselt, tühistades komisjoni ettekirjutuse vaid osas, millega MTÜ-d Eesti Keskerakond kohustati tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetuse koos käibemaksuga.

See tähendab kokkuvõtlikult, et keelatud annetus tuleb tagastada, kuid seda ilma käibemaksuta.