Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul sarnanesid töötleva tööstuse tootmismahud septembris eelmisele kuule. „Kui augustis kasvas tootmine 8,5%, siis septembris 8,3%. Taas suurenes tootmine enamikel töötleva tööstuse tegevusaladel," kommenteeris Bunder.

Suurema osatähtsusega tööstusharudest näitasid head kasvu puidu töötlemine (13,8%) ja metalltoodete (23,4%) ning ehitusmaterjalide (22,9%) tootmine. Samuti kasvasid mahud mööbli (10,6%) ning toiduainete (1,6%) tootmises. Sarnaselt augustile vähenesid mahud aga elektroonikaseadmete toomises (21,9%) ja keemiatööstuses (2,8%).

Töötleva tööstuse toodangust 67% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim farmaatsia ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks võrreldes mulluse septembriga 6% ja müük siseturule 28%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti tööstuses kokku septembris võrreldes augustiga kokku 5% rohkem toodangut, töötlevas tööstuses 2%.

Energeetikas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes eelmise aasta septembriga 19% ning soojuse tootmine 29%.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.