Ühingu tegevjuht Mart Raamat ütleb, et riigiga ollakse juba pikalt sellel teemal diskuteerinud. „Tegelikult on kütusesektor mitu aastat selgitanud, et tänane keskkonnaministeeriumi regulatsioon paneb meie mootoribensiini tarbijad naaberriikidega võrreldes halvemasse seisu ja toob kevadel kaasa kallimad kütusehinnad. Seni pole asjaga seotud ministrid kahjuks teemasse tõsiselt süvenenud,“ märkis Raamat.

Pöördumises toob kütusesektor välja, et kuna suvise mootoribensiini tootmine on kallim, siis nõue alustada suvise kütuse müüki juba 1. maist toob kaasa hinnalisa, mis võib ulatuda kuni 3,5 sendini liitri kohta.

„Arvestades mootorikütuste tänaseid rekordhindasid ja üldist inflatsioonitaset, siis oleks määruse muutmine reaalne võimalus hinnasurve vähendamiseks. Kuna valdavalt tarbivad mootoribensiini just eraisikud, siis saab keskkonnaminister tuua leevendust Eesti inimesi ja peresid rõhuvale hinnatõusule,“ tõi Mart Raamat välja määruse võimalikust muutmisest rohkem võitvad tarbijad.

Eesti alustab naabritest varem

Nõue müüa suvel madalama aururõhuga mootoribensiini tuleneb kütuste keskkonnamõjust – kuumal perioodil väheneb seeläbi lenduvate orgaaniliste ühendite emissioon. Euroopa Liidu kütusekvaliteedi direktiiv võimaldab Baltikumi ja Skandinaavia riikides kui „madala suvise õhutemperatuuriga riikides“ alustada suvise kütuse müüki 1. juunist. Kõik teised piirkonna riigid peale Eesti ka antud võimalust kasutavad.

„Keskkonnaagentuur on hinnanud, et suvise mootoribensiini müügi alguse nihutamine üks kuu hilisemaks suurendab orgaaniliste ühendite emissiooni Eestis 0,057%. See hind, mida meie mootoribensiini tarbijad peavad igal kevadel maksma praktiliselt olematu heitkoguste suurenemise eest, ei ole absoluutselt proportsionaalne,“ oli Õliühingu tegevjuht hetkel valitseva regulatsiooni osas kriitiline.

Muutuse osas skeptiline

Raamatu sõnutsi tuleks küsimuses jõuda lähiajal selgusele, kuna kütusesektoris toimuvad aasta lõpus läbirääkimised järgmise kalendriaasta tarnetingimuste kokku leppimiseks. Esindusorganisatsiooni juht toob välja, et kui riik tahab tarbijatele kütuse hinnatõusu osas järgmisel aastal leevendust tuua, siis peaks keskkonnaministeerium vastava seisukohaga veel novembris välja tulema.

Siiski on Raamat skeptiline, et antud muudatus toetust leiab. „See diskussioon on juba aastaid kestnud ja ministeeriumid on seni üles näidanud äärmist passiivsust. Siiski usun, et iga kütusetarbija ootab riigilt selget põhjendust, et miks me tahame kunstlikult ja põhjendamatult kergitada oma inimeste kulutusi transpordikütustele.“