Nii Lõuna-Soome piirkonna haldusamet kui ka Wolt soovivad töösuhte küsimuses kohtuotsust, vahendab Kauppalehti.

Lõuna-Soome piirkondliku haldusameti töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav valdkond tegi täna otsuse, mis kohustab Wolti rakendama 14 päeva jooksul abinõusid tööajaarvestuse pidamiseks või teavitama meetmetest tööohutuse ja töötervishoiu ametit.

Mõlemad pooled soovivad selles asjas kohtuotsust

„Asja saab õiguslikult siduval viisil lahendada ainult kohus," leidis Lõuna-Soome regionaalhalduse direktor Eerik Tarnaala. Ta lisas, et poolte õiguskaitse ja asja ühiskondliku tähenduse seisukohalt sooviksid nad selles asjas kohtulahendit.

"Tööseadusandlus ei ole tööelu ja tehnoloogia arenguga kaasas käinud ning praeguses olukorras on tööturu osapooltel raske ette näha, kuidas seadust tõlgendatakse,“ leidis Tarnaala.

Ja just seda Wolt kavatsebki teha. Ettevõte teatas juba varasuvel, et kavatseb anda otsuse halduskohtusse ja tugevdas oma sõnumit tellitud uuringuga. Küsitlusele vastanud Wolti kulleritest soovis 56 protsenti Woltis ettevõtlusmudelil edasi töötada.

Wolti asutajapartner Juhani Mykkänen kinnitab oma pressiteates, et Wolt suunab asja halduskohtusse.

"Kui kulleritööd tuleks teha töösuhtes kehtiva seadusandluse raames, siis peaksime lõpetama lepingud praktiliselt kõigi seniste ligi 5000 kulleriga ja enamik neist jääks tööta," avaldas Mykkänen pressiteates.