Finantsinspektsioon kehtestas ühisrahastusteenuse osutamiseks järelevalvepoliitika, mis suunab eelkõige tegevusloa taotlejaid. Ühisrahastuse tegevusloa peavad taotlema kõik ühisrahastusettevõtted, kes pakuvad eraisikutele ja ettevõtetele võimalust anda laenu või investeerida ühisrahastusprojektidesse, mille omanik on ettevõte.

“Turu avanemine tähendab ühetaolisi tingimusi ühisrahastusettevõtetele Euroopa turul tegutsemiseks. Ühisrahastuses saavad reguleeritud eelkõige ühtsed investorikaitse nõuded läbi investorile info avaldamise kohustuse, ühisrahastusettevõtte huvide konfliktide maandamise ja tehnoloogiliste riskide juhtimise," sõnas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Ta lisas, et uus regulatsioon ja järelevalve ei võta investoritelt riski, et ühisrahastusprojekt ebaõnnestub ja investor jääb investeeritust osaliselt või täielikult ilma.

Tuleb esitada taotlus

Kõik ühisrahastusettevõtted, kes vajavad luba, peavad esitama inspektsioonile taotluse. Loamenetluse käigus kontrollib inspektsioon muu hulgas seda, et ettevõttel oleks piisavalt omavahendeid ja ärile vastavad sisekontrolli süsteemid.

Ühisrahastusteenuse osutajal on õigus jätkata ühisrahastusteenuste pakkumist 2022. aasta 10. novembrini või kuni tegevusloa saamiseni, olenevalt sellest, kumb päev on varasem.

Finantsinspektsioon soovitab tegevuslubade taotlused esitada varakult. Jättes taotluse esitamise üleminekuperioodi lõppu, tuleb arvestada võimalusega, et tegevusluba ei väljastata 2022. aasta 10. novembriks ning ühisrahastusteenuse osutamine tuleb lõpetada. Tegevusloa saajad võivad aga teenuseid osutada piiriüleselt ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kui nad on esitanud finantsinspektsioonile määruses sätestatud teabe.