Veel oktoobrikuus kirjutas Ärileht, et Eesti krüptoettevõtted ja rahapesu andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker veavad vägikaigast selle pärast, mil moel ikkagi oleks õige Eestis veel lapsekingades olevat krüptovaldkonda reguleerida. Mõlemal poolel on sektori parima korralduse kohta siiani kindlad seisukohad, kuid nüüdseks on avalikuks saanud üks märgiline kohtuotsus.

Tallinna ringkonnakohtu 13. oktoobril jõustunud otsustega saavutasid 49 krüptoettevõtet rahapesu andmebüroo üle võidu. Kohus tuvastas, et RAB on ettevõtetega õigusvastaselt käitunud, ja tühistas rahandusministeeriumi allasutuse haldusaktid.

Täpsemalt keskendusid kohtuvaidlused sellele, et 2020. aastal jättis RAB ettevõtetele tegevusload andmata. Nüüd on kahe kohtuastme kaudu tuvastatud, et RAB-i tegevus oli õigusvastane ja lubade väljastamata jätmisel polnud seaduslikku alust.