Tulevasel peadirektoril on kogemustepagas ka ettevõtluse poolelt – ta on AS Eesti Energia nõukogu liige ja strateegiakomitee esimees, samuti AS Tallinna Sadama nõukogu ning auditikomitee liige. Nõukogu liikmena astub mees üles ka Tehvandi Spordikeskuse juhatuses. Selle kõrvalt on tal ka ettevõte nimega Mubadala OÜ, mis e-krediidiinfo andmetel tegeleb põhitegevusalana kinnisvaraga, täpsemini enda või renditud kinnisvara üürileandmise ja käitamisega. Lisategevusalana on välja toodud usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse ja väärtpaberitesse.

Kuus aastat tagasi asutatud ettevõtte müügitulu oli 2018. aastal 3 846 eurot ning firma teenis 10 354 euro jagu kahjumit. 2019. aastal oli müügitulu pisut väiksem 3 806 eurot, kuid kahjumist sai 75 582 eurot kasumit. 2020. aasta aruannet ei ole maksuameti vastse juhi ettevõte, muide, esitanud.

Ettevõtte juhatusse kuulub kaks inimest, Raigo ja Kaie Uukkivi ning ettevõtte nimel on kaks kinnistut.

Halduspoliitika asekantslerina on Uukivi töötanud alates 2017. aastast. Seni on tema ülesandeks olnud riigihalduse, -hangete ja -vara ning riigi osaluspoliitika tegevusvaldkondade juhtimine. Aastatel 2008 - 2017 juhtis Uukkivi Tehnilise Järelevalve Ametit, mis tegeleb turukorralduse ja järelevalvega paljudes ettevõtlusvaldkondades.

Uukkivil on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ning hetkel täiendab ta end sama ülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõppes. 2021. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöö „Võrguettevõtete majandusliku regulatsiooni tulemuslikkus Eestis“ eesmärk oli selgitada empiirilisel alusel välja võrgutööstuste majandusliku regulatsiooni tulemuslikkus Eesti näitel. Lisaks eeltoodule kuulub Raigo Uukkivi ka Eesti Maleliidu nõukogusse.

Ärilehel ei õnnestunud Uukkivi telefoni teel tabada.