Pandeemia ajal tuure kogunud eraõpetajate ja personaliseeritud õppe platvorm Mentornaut kaasas investeeringu, et tuua noorteni suurim valik eraõpetajaid kohalikust haridussüsteemist. Aasta jooksul ettevõtte asutamisest on platvormi kaudu broneeritud ja läbi viidud ligi 2500 eratundi.

Möödunud hooajal Ajujahilt suurima rahasummaga väljunud Mentornaut kaasas kokku 200 000 eurot. Investorite hulka kuuluvad Eesti Äriinglite Assotsiatsioon, Superangel ja United Angels VC ning ingelinvestorid Linnar Viik, Martin Villig, Taavi Tamkivi, Alvar Lumberg, Kadri Tuisk, Märt Lume ja iduettevõtte Promoty asutajad.

Tehnoloogiavisionäär ja ettevõtja Linnar Viik: „Õpilase huvidest ning võimekustest lähtuva personaalse õpiteekonna pakkumine on lähitulevik, mida Mentornaut suudab pakkuda juba praegu. Vanemad kõikjal maailmas mõistavad hariduse olulisust ning soovivad, et nende laste talenti ja võimeid arvestataks. Riikliku haridussüsteemi mudel sellist lähenemist kunagi pakkuda ei suuda ja õppurikeskne haridusmudel saab alati olema individuaalsete mentoritega palistatud. Parimate õpimentorite ja õpilaste vajaduste kokku viimise võimekust Mentornaut arendabki.“

Mentornauti platvorm loodi 2020. aastal, kui pandeemiast tulenevad piirangud viisid 1,5 miljardit last üle maailma kaugõppele. Distantsõppe levikuga on lapsevanemad muutumas vastuvõtlikumaks ka koduõppele ning eeldatavasti jõuab eraõppe turg 2026. aastaks 202 miljardi dollarini.

Eesti üldhariduskoolides on keskmiselt üks õpetaja 9-10 õpilase kohta ning Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel vajas juba enne pandeemia algust iga viies 155 000-st üldhariduskooli õpilasest õppimisel täiendavat toetust. Kontaktõppe asendumine distantsõppega suurendab õpilünkade tasandamisel toetust vajavate noorte hulka veelgi.

Kui algklasside õppetööd toetab võimalusel lapsevanem kodus ise, siis 7.-9. klassi paiku muutuvad teemad järjest keerulisemaks. Lapsevanemate sõnul on sobiva eraõpetaja otsinguid ajalooliselt raskendanud ühtse ülevaate puudumine teenusepakkujate spektrist. Valiku suurenemisele aitab kaasa ka tavapäraseks muutunud veebitunni formaat, mis võimaldab sobiva eraõpetaja leida ka teisest Eestimaa nurgast.

Mentornauti platvorm koondab kokku tänaseks üle 200 eraõpetaja üle Eesti, kelle hulgas on nii pikaajalise kogemusega eraõpetajaid, õpetajaks õppivaid tudengeid kui ka üldhariduskoolide õpetajaid, kes tunnevad hästi Eesti haridussüsteemi, vajalikke õpiväljundeid ning erinevate tasemeeksamite sisu. Platvormil registreeritud eraõpetajate kohta on läbi viidud taustakontroll ning sobivat eraõpetajat on võimalik platvormilt otsida õppeaine, hinna ja kogemuse järgi.

Mentornauti kaasasutaja ja tegevjuht Markus Meresma: „Oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet sadadelt lapsevanematelt ja õpilastelt, kes on tänu Mentornautist leitud eraõpetajale taasavastanud õppimisrõõmu ja parandanud oma hindeid. Üks ühele individuaaltunnid pakuvad hea võimaluse läbida teemasid omas tempos ja läheneda õppimisele personaalsetest huvidest lähtuvalt. Näiteks saab keeletunnis vestlusharjutusi teha teemadel, mis õpilast päriselt huvitavad."

Lisaks suurele eraõpetajate valikule pakub Mentornaut ka turvalist koostöökeskkonda tunni broneerimisest makse teostamiseni, et nii õpetaja kui õpilane saaksid täielikult õppetööle keskenduda. Ettevõtte visioon on aidata kaasa personaalseid õpiradu ja isikupärastatud õpet ja õppemeetodeid toetava süsteemi esile kerkimisele, mis mitmekesistaks õpinguid üldhariduskoolides.

Mentornauti meeskond teeb ettevalmistusi laienemiseks välisturgudele Aafrikas ja Ida-Euroopas, kus avalik sektor ei suuda veel vastata ühiskonna nõudmistele ja vajadus eraõppe järele on väga suur. Globaalsete konkurentide kõrval võimaldab ettevõte taskukohast hinda lisaõppe soovijatele läbi platvormi automatiseerimise ning eraõpetajate valiku mitmekesistamise.