Oktoobri lõpus teatas terviseamet, et alustab koroonanõuete täitmisest keelduva Tallinnas asuva Sparta spordiklubi suhtes haldusmenetlust, millega on võimalik klubi tegevus peatada või keelata. Sel nädalal jõudis menetlus spordiklubi majandustegevuse sulgemise otsuseni.

"Nädala algul teatas terviseamet spordiklubile Sparta, et nad ei tohi teha majandustegevust järgneval kahel nädalal," ütles terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik.

Seda, et spordiklubi ka suletuna püsiks, jälgib terviseameti järelvalve koostöös politseiga.

Varasemalt on terviseamet teinud spordiklubile ettekirjutuse, milles kohustati asutust viivitamatult täitma koroonaviiruse ohu tõrjumise nõudeid. Samuti määrati spordiklubile sunniraha 2000 eurot.

Spordiklubile anti korduvalt aega nõuete täitmist alustada, kuid tulemusteta.

Koroonaviiruse pidurdamiseks on hetkel Eestis spordiklubidesse pääsemiseks kohustuslik esitada koroonatõend (kas vaktsineerimise või viimase kuue kuu jooksul läbipõdemise kohta), aga Sparta spordiklubi on tõendi kontrollimisest keeldunud.

Terviseamet tegi Sparta Spordiseltsile 14. oktoobril ettekirjutuse, millega kohustas klubi viivitamatult täitma nakkusohu tõrjumiseks valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Terviseamet on korduvalt kontrolltoiminguga tuvastanud, et klubi neid nõudeid ei täida. 22. oktoobril rakendati ettekirjutuse täitmiseks sunniraha, kuid sellest hoolimata on ettekirjutus täitmata ja klubi jätkab reeglite rikkumist.

Oktoobri lõpus saatis terviseamet Sparta Spordiseltsile teavituse, millega informeeris, et terviseamet alustab ettevõtja suhtes haldusmenetlust majandustegevuse peatamise või keelamise otsustamiseks osas, mis puudutab spordisaalide kasutamise võimaldamist ja sellega seotud teenuseid. Seadusest tulenevalt oli ettevõtjal õigus esitada enda poolt arvamusi ja tõendeid ning vastuväiteid 28. oktoobrini. Spordiklubi aga rikkumisi ei kõrvaldanud.

Kuigi praegu suleti spordiklubi kaheks nädalaks, siis ettevõtte majandustegevus võidakse peatada ka kuni rikkumise kõrvaldamiseni või kuni valitsuse korraldusega seatud nõuete ära langemiseni.

Spordiklubis treenitakse edasi

Hoolimata terviseameti otsusest lisas Sparta spordiklubi eile õhtul ühismeediasse pildi, millest nähtub, kuidas treeningsaalides ikkagi edasi tegutsetakse. "Teisipäeva õhtu saalis, kus motivatsioonipuudust ei teki," kirjutas spordiklubi.

Klubi selgitas täna postituse kommentaariumis, et kuigi Sparta Spordiseltsi majandustegevus on peatatud, saavad spordisaale külastada Sparta spordiseltsi liikmed.