Avaldame Jaak Aabi Facebooki postituse täies mahus:

Eraldasime täna vabariigi valitsuse reservist 88,25 miljonit eurot, et finantseerida elektrienergia võrgutasu kompenseerimist kõigile era- ja äritarbijatele. Ilmselt märkate õige pea, et oktoobrikuu eest esitatud elektriarvel on võrgutasu vähenenud 50% võrra. Oleme otsustanud, et valitsus katab tarbijatele poole võrgutasu kuludest perioodil oktoober kuni märts.
Soodustuse saamiseks tarbijad omalt poolt täiendavalt midagi ette võtma ei pea, see kajastatakse elektriarvetel automaatselt. Meede on universaalne ehk kehtib kõigile kodu- ja äritarbijatele. Lisaks on käivitumas juba varasemalt välja lubatud meede madalama sissetulekuga inimestele, mille raames hüvitatakse täiendavalt elektri, gaasi ja kaugkütte hinnakallinemine.
Meetme määrus on koostamisel ning tõenäoliselt rakendub elektri, gaasi ja kaugkütte meede alates detsembrist. Hindade kallinemine hüvitatakse tagasiulatuvalt alates septembrist esialgu kuni märtsini ning olenevalt olukorra muutumisest saame loodetavasti seda kuni maikuuni pikendada.