„Alexela kontsern on Eestis kahtlemata tööandjana üks mitmetahulisemaid väljakutseid energeetika, metallitööstuse ja põlevkiviõli sektoris. On olnud au vastutada kontserni juhina ettevõtte hea käekäigu, selle jõulise arengu ja järjepideva mainekasvu eest," lausus Alexela grupi juhatuse esimehe kohalt lahkuv Andreas Laane.

Ta lisas, et selle seitsme tööaasta jooksul on palju tehtud ja nii Alexela ettevõttena kui ta ise on jõudnud uude etappi. „Pidev ekspansiivne kasv, struktuuride ja kaubamärkide korrastamine ning efektiivsuse leidmine on minu selge pädevus. Nende tegevuste eestvedamisse olen selle seitsme aasta jooksul igapäevaselt panustanud kogu oma energia. Tehtud ümberkorraldused, konkurentide ostmised ning investeeringud grupi ettevõtetesse annavad tänaseks selgeid tulemusi ja paljude puhul saab neid näha tulevikus läbi Alexela kujunemise aina keskkonnasõbralikumaks tööstus- ja energiakontserniks. Kasvuväljavaade püsib arusaadavalt Alexelal endiselt tugev, ent seda rahulikumas vormis. Arvestades, et kätte on jõudnud uus rahulikum orgaaniline kasvuetapp olen otsustanud võtta vastu uue väljakutse väljaspool Alexelat".

Alexela suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl ütles, et tal on Andreas Laane lahkumisest kahju, kuid heameel sellest, et ta jääb nii AS Alexela kui ka grupi nõukogu tasemel ettevõttesse. „Andrease juhtimisel on mitmekordistatud Alexela väärtust ning tuntust ja toodud Alexela inimesi üksteisele lähemale. Mul on siiralt kahju, et ta lahkub, kuid heameel sellest, et tema turutunnetus ja pragmaatiline mõtlemine jäävad ettevõttesse nii AS Alexela kui ka kogu grupi nõukogu tasemel".

Andreas Laane viimane tööpäev Alexela grupis on 31. detsember 2021. Alexela grupi (Alexela Group OÜ) juhatus jätkab kaheliikmelisena Toomas Virro ja Marti Häälega ning Marti Hääl võtab üle juhatuse esimehe kohustused.

Alexela grupp on tööandjaks rohkem kui 1000-le inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi toodab Alexela grupp Lääne-Virumaal Vinnis, Tartumaal Ilmatsalus ja Järvamaal Oisus siinsest toorainest taastuvkütust biometaani ehk rohegaasi. Ka arendab Alexela grupp pump-hüdrosalvestit ehk Energiasalve Paldiskis. Viimane annab võimaluse salvestada tekkivat päikese- ja tuuleenergiat nendeks tundideks ja päevadeks, kui roheenergiat ei teki piisavalt.