Ühe aktsia hind on 4,49 eurot ja minimaalne investeering on üks aktsia. LHV kaudu saab aktsiaid märkida kuni kellani 14:30, Swedbanki kaudu kuni 13:00 ning SEB kaudu kuni 15:00.

Nii jaeinvestoritel kui institutsionaalsetel investoritel on võimalus märkida kokku 1 509 121 uut ettevõtte aktsiat. Aktsiate koguarvu võib suure nõudluse korral suurendada veel 226 368 aktsia võrra, tõstes seega pakutavate aktsiate koguarvu 1 735 489 aktsiani.

IPO tulemusena kavatseb Virši kaasata uut kapitali kuni 6,9 miljoni euro ulatuses, suunates suurema osa rahastusest alternatiivsete kütuseliikide pakkumisse ja taristu parandamisse, parendades surumaagaasi (CNG), biometaani, veeldatud maagaasi (LNG) ja elektriautode laadimispunktide kättesaadavust Lätis. Samuti on kavas pöörata olulist tähelepanu tegevuse jätkusuutlikkuse ja tõhususe parandamisele, sealhulgas välja töötada sobilikke IT-lahendusi ja paigaldada päikesepaneele.