"2022. aasta riigieelarvest lähtuvalt peame oma tegevuskulusid vähendama 6,7% ehk 3,7 miljoni euro võrra," nentis transpordiameti peadirektor Kaido Padar. "Tahan kindlasti rõhutada, et me ei saa investeeringute raha, mis on ette nähtud näiteks tee-ehituseks või IT arendusteks, kasutada millekski muuks kui investeeringuteks. Kokkuhoid peab tulema just tegevuskuludelt."

Kõige suurem kärbe tuleb teehoolduskulude pealt, kuid puutumata ei jää hoonete remondi ja autopargiga seonduv, ennetustöö, koolitused ja kampaaniad ning ka tööjõukulud.

"Juhtkonnaga oleme kõik kuluread üle vaadanud sõna otseses mõttes tuhande euro kaupa, et kärpeplaani kokku saada. Kõigile osapooltele kõige raskem otsus on loomulikult seotud töökohtade vähendamisega, kuid näeme, et ametite ühinemise tulemusena oleme suutnud oma tööprotsesse efektiivsemaks muuta ja täna on selline kärbe võimalik teenuste kvaliteedis järeleandmisi tegemata," rääkis Padar. Tänased kärped võimaldavad tema sõnul tõsta transpordiametis strateegiliste teenistuskohtade töötasusid järgmisel aastal, et püsida tööjõuturul konkurentsivõimelisena.

Teenuste ülevaatamine jätkub Padari kinnitusel ka 2022. aastal. "Järgmisel aastal oleme seadnud sihiks kümne teenuse protsessides vähendada klientide ajakulu teenuse kasutamisel vähemalt 25% võrra ehk liigume selles suunas, et me teenused oleksid eelkõige kliendikesksed ja võimalikult efektiivsed," selgitas ta.

Kõik transpordiameti teenistused vähendavad veel sel aastal teenistujate arvu ligikaudu 5% võrra, avalike suhete teenistus 10% võrra. Sellel aastal on transpordiamet vähendanud oma koosseisu juba 15 inimese võrra ning 30. novembril koondatakse veel 23 ametikohta. Reaalselt peab töölt lahkuma 18 inimest, 5 ametikohta ei kuulu seoses lapsehooldupuhkusele minevate töötajate lahkumise või töö ümberjagamise tõttu täitmisele. Lahkuvatele töötajatele pakub amet soovi korral eraldi nõustamist, et inimene leiaks endale võimalikult kiiresti sobiliku koha tööturul.

Transpordiamet on 1. jaanuaril 2021 kolme ameti maanteeameti, veeteede ameti ja lennuameti ühinemisel loodud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine. Tänavu 1. novembri seisuga töötab transpordiametis 779 inimest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid