Justiitsminister tagandas kohtutäituri ametist Arvi Pingi tema ametitegevuses avastatud rikkumiste pärast. Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastas justiitsministeerium, et kohtutäitur Arvi Pink võttis võlgnikelt süstemaatiliselt ja õigusvastaselt täitemenetluse alustamise tasu rohkem, kui seadus seda ette näeb.

Ametikogu juhatus rõhutab, et kohtutäitur peab olema seadusekuulekas ja õiguskorda austav, olles sellise käitumisega eeskujuks ka teistele kodanikele. Teadaolevalt on kohtutäitur Arvi Pink võlgnikelt alusetult sisse nõutud raha tagastanud, kuid arvestades distsiplinaarsüüteo olulise raskusega on see kaasa toonud tema suhtes usalduse kaotamise.

Seoses kohtutäituri ametist tagandamisega on kohtutäitur Arvi Pingi menetluses olnud täiteasjade menetlemine peatunud kuni täiteasjade üleandmiseni uuele kohtutäiturile, kelleks on Tallinna kohtutäitur Risto Sepp. Selle aja kestel ei tehta sissenõudjatele raha väljamakseid, ei lõpetata ega muudeta võlgnike varale või pangakontole seatud areste ega tehta ka muid toiminguid. Vabandatakse võimalike ebamugavuste pärast.