„Pangas on 90% töötajad väljendanud selgelt seda, et nemad jätkaksid kaugtööga ka tulevikus. Milline on see kaugtöö maht, on nüüd inimeseti väga erinev. On neid, kes soovivad jäädagi kodust töötama, on neid, kes oleksid poole ajast kaugtööl, samas palju on ka neid, kes vahetaks töökeskkonda päevaks nädalas või kahes,” selgitab LHV Panga personalijuht Liisa Põldmaa.

Et töö saaks uues olukorras jätkuda, on LHV Pank teinud kõik selleks, et inimestel oleks mugav kodust tööd teha. Selle mugavuse tekitamiseks on ühelt poolt loodud töötajatele majast väljas kõik tehnilised võimalused, kuid arendatud välja ka mitmed „pehmed” teenused, et hoida töötajate vaimset tervist, toetada nende arengut ja aidata neid kohaneda.

Varem mainitud uuringu läbi viinud Liis Soome lisab, et uuringus mainiti peamise negatiivse tulemina ekraaniväsimust ja kindlasti ka erinevaid vaimse tervise muresid – peamiselt toodi põhjustajana välja asjaolu, et kodus tuleb korraga tegeleda mitme asjaga, seal on sagimist ja kära. Kuid positiivse poole pealt mainiti, et töötajatele on tulnud juurde palju rohkem vaba aega.

„Veel mainiti uuringus, et töötajad on muutunud kollektiivis tervikuna võrdsemaks, kuna kaugtöö puhul juhib töötaja paljuski ennast ise, ülemuste poolt tulevad vaid suunised, eesmärgid ja usaldus. Veel selgus uuringust, et paljudes ettevõtetes kiirendas kriis digitaliseerumist,” selgitas Soome.

Kaugtööst ja sellele üleminekust räägivad saates LHV Panga personalijuht Liisa Põldmaa ja Viilup Uuringute uuringute läbiviija Liis Soome. Saadet juhib Ando Sinisalu.

NB! Raadiosaade on valminud rahvusvahelise koostööprojekti Norway Grants „Facilitated access to work through flexible work“ raames.

Kuula järgmist „Tööandjate Keskliigu pooltundi” siit:

1x
00:00

Jaga
Kommentaarid