Kuna viimasel aastal on tänu viiruse ülemvõimule muutunud meie kõigi töökorraldus, on täiesti ette-ennustamatu, milliseid tööandjaid ja mille eest tänavu kiidetakse, ütles konkursi üks eestvedajatest Anu-Mall Naarits.

„Kui vaadata kiitmiste varasemat trendi, siis torkab silma, et see on kogu aeg liikunud ülespoole mööda Maslow väärtuste püramiidi,“ rääkis Tööandja Kiituste kampaania ellukutsuja ja Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits.

„Üheksa aastat tagasi olid meil Eestis tegijad need ettevõtted, kus oli pinksilaud ja kuhu sai minna koeraga. Seejärel pääsesid tippu organisatsioonid, mis hoolitsesid oma töötajate eest, suutsid pakkuda head töö- ja pereelu tasakaalu. Viimasel paaril aastal on kiituste teravik olnud suunatud nende tööandjate poole, kes pakuvad mitmekesist enesetoetust ja võimaldavad töötajal ellu viia mingit olulist missiooni. Lisaks on üks läbivaid kiituste põhjuseid läbi kõigi aastate olnud innovatsioon ehk uuendusmeelsus.“

USA töötaja väärtustab heategevust. Aga Eesti töötaja?

Naaritsa hinnangul on paljud stabiilsed rollid meie ühiskonnas praeguseks aga purunenud. Kindlasti on kriisi tingimustes muutnud ka töötajate ootused tööandjatele. Ning ka vastupidi.

„Me näeme praegu, millised on muutused maailmas tööandja brändingu osas,“ lausus ta. „Ennekõike on koroonatingimustes taas ausse tõusnud mitmed nn hügieenifaktorid nagu näiteks turvatunde tagamine töökohal, jms. Samas on eriti USA töötajate silmis kasvanud nende ettevõtete ja organisatsioonide väärtus, kes suutsid kriisiajal vältida sulgemisi ja jätkasid kõigi raskuste kiuste klientide teenindamist.

“Uue tugeva trendina on koroonakriisis vaevlevas läänemaailmas töötajate radarile ilmunud ka sellised organisatsioonid, mis panustavad hoogsalt heategevusse ja püüvad keerulistes oludes olla kogukonna sidustajateks. „Tundub, et teadlikum osa töötajatest hindab sellist sotsiaalset panust väga kõrgelt ja tunneb uhkust, kui tema tööandja juhtub olema just sotsiaalselt vastutustundlik.“

Võimalik uus edutegur: virtuaalne kollektivism

Anu-Mall Naarits märkis, et ühe arvatava nihkena senistes trendides võiks tänavu ennustada ka nende ettevõtete populaarsust kiitmiste edetabelis, kes on suutnud luua töötajatega tugevama virtuaalse kontakti.

„Kui varem vajasid inimesed paindlikkust, et teha tööd ka kodust, siis nüüd ilmselt teenivad plusspunkte need organisatsioonid, kes inimesi üks koju ei ole unustanud, vaid on suutnud nad kaasata enesearengu programmidesse, virtuaalsetesse ühistegevustesse jpm.

“Kõik võiks leida midagi, mille eest oma tööandjat kiitaAnu-Mall Naarits kutsus kõiki Eesti töötajaid hoolikalt mõtlema, kas tema töökohas, tema tööandja juures, on midagi sellist, midagi erilist, miks ta tahaks seda organisatsiooni ka teistele töökohana soovitada. „Olge julged, sest läbi meie kiituste kujundame me endi homset töökeskkonda,“ märkis ta.Kiida

Tööandjat kampaaniat viib läbi Marketingi Instituut koostöös CV Keskuse ja ajakirjaga Director. Oma osa saab anda SIIN

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid