„Pikaajalised koostööd kõigi Eesti suuremate ülikoolidega omavad Ülemiste City arendamisel väga olulist rolli. Eesti Kunstiakadeemiaga oleme juba nii mõnegi projekti algatanud ja ka ellu viinud," sõnas Ülemiste Cityt arendava Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Juba tehtud ühistöödest tõi ta välja 100 seinamaali valmimise Lurichi maja esimestesse kodudesse ja Ülemiste City Future Forumi raames EduFesti korraldamise. Samuti on oktoobris startinud kunstiliste väikevormide kursuse raames lahendamisel Viktori väljaku skulptuur.

Koostöömemorandumi raames allkirjastatud tegevuskava hõlmab arvukalt võimalusi, kuidas Ülemiste City ja Eesti Kunstiakadeemia soovivad üheskoos muuta linnaruumi talendikesksemaks, panustades samas ärilinnaku ettevõtete ja nende töötajate ning EKA tudengite arengusse. „Kõik me soovime elada, töötada ja õppida inimsõbralikus, atraktiivses, mitmekesises, liikuma suunavas ja loometööd ergastavas avalikus ruumis. Kahtlemata on see meie ühine huvi ja seepärast jõud ühendasimegi," selgitas Pärnits.

"Pakume kunsti ja muude vormide esitlemiseks EKA-le keskkonnana avara lõuendi - alates väiksematest vormidest kuni suurte pindade kasutamiseni. Loome üheskoos sünenergiaid, mis aitavad nii EKA teadlastel kui tudengitel jõuda linnakusse ja selle ettevõteteni. Näiteks Alma Tominga rohehoone trepikodadele on meil plaanis luua lahendus, mis innustaks ärimaja tulevasi asukaid rohkem liftide asemel treppe eelistama," märkis Mainor Ülemiste juhatuse esimees Ursel Velve.

Samuti näeb tegevuskava ette ühiseid teadus-, arendus- ja õppetegevusi, koolitusvõimalusi, rahvusvahelist koostööd ja mõlemapoolse ekspertiisi kaasamist. Muuhulgas on plaanis hariduskilomeetri projekti algatamine ehk Tallinnas asuvate kõrgkoolide ja Ülemiste City kergliiklusteega ühendamine.

"Kompetentside ühendamine ja kunstiakadeemia erialaekspertide kaasamine Rail Balticu terminali ja Euroopa väljaku loomeprotsessi aitab väärtust luua ka palju laiemalt kogu Suur-Ülemiste ulatuses," tõi Pärnits näite koostöövormist.

Eesti Kunstiakadeemia prorektor Anne Pikkov: "Oleme eriliselt innustunud ja rõõmsad selle üle, et EKA tudengid saavad praktika koha võimaluse, väljavaate teha koostööd ligi 500 ettevõttega ning olla osalised läbi koostööprojektide linnaku arendamisel inimkeskseks ja väärtuslikuks töö- ja elukeskkonnaks."

Ülemiste City arendajate Mainor AS-i, Mainor Ülemiste AS-i ja Technopolis Ülemiste AS-i ning Eesti Kunstiakadeemia koostöömemorandum vormistati sümboolse loovaktiga, milleks oli kunstnik Lauri Kiluski saviprinditud skulptuur.