Hagi esitajad andsid autotootjale kaheksa nädalat aega, et kaaluda Greenpeace-i nõudmisi, mis hõlmasid sisepõlemismootoriga autode tootmise lõpetamist 2030. aastaks ning süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist vähemalt 65% võrreldes 2018. aasta tasemega. Volkswagen lükkas nõudmised 28. oktoobril tagasi.

“Volkswagen seisab kliima kaitsmise ja transpordisektori dekarboniseerimise eest, kuid ei suuda selle väljakutsega üksi toime tulla,” ütles ettevõtte pressiesindaja kommentaaris Reutersile.

“Asjakohaste meetmete väljatöötamise ülesanne kuulub parlamendile. Kohtuvaidlused välja valitud ettevõtete vastu ei ole viis selle suure vastutustundliku ülesande täitmiseks.”

Sarnase hagi esitasid septembri lõpus Saksa keskkonnaorganisatsiooni Deutsche Umwelthilfe juhid autotootjate BMW ja Daimleri vastu. Mõlemad ettevõtted lükkasid tagasi nõudmised, mis pidasid silmas fossiilkütustel põhinevate autode tootmist ja CO2 heitkoguste piiramist 2030. aastaks.

Hagid põhinevad kahel varasemal kliimaga seotud kohtuotsusel, millest üks oli Saksamaa otsus 2020. aasta mais. Otsuse kohaselt ei suuda riik kaitsta tulevasi põlvkondi kliimamuutuste tagajärgede eest. Lisaks samal ajal vastu võetud Hollandi valitsuse otsus, millega kohustati naftafirmat Shell vähendama heitkoguseid pannes sellega esimest korda ajaloos eraettevõtet vastutama kliimamõjude eest.