Ettevõte jõudis tegutseda kokku 3 aastat ja 9 kuud. Ettevõtte juhatuse liige on Vladislav Bulochnikov, kes on enda elukohaks märkinud Venemaa.

Rahapesu Andmebüroo tuvastas Izibits OÜ tegevuse ajal, mil ta ei oleks tohtinud teenust pakkuda ning mil ta ei vastanud kehtivatele seaduses sätestatud nõuetele. Samuti ei olnud ettevõte vastanud Andmebüroo järelepärimistele. Need asjaolud kogumis kohustavad tegevusloa kehtetuks tunnistama, mida Rahapesu Andmebüroo ka tegi.

Paralleelselt Rahapesu Andmebüroo tegevusega, kehtestasid Ameerika Ühendriikide ametivõimud 8. novembril ettevõttele finantssanktsioonid. Ameerika võimud tuvastasid nimetatud Eestis registreeritud ettevõtte osaluse vahetusplatvormi Chatex tegevuses, kes oli seotud lunaraha vahendamisega ja teiste finantskuritegudega.

Allikas: Izibits OÜ 2020. aasta majandusaruanne

„See on suur oht Eesti riigi mainele ja majandussüsteemile, et Eestis on hetkel ligikaudu 400 tegevusluba virtuaalvääringute teenusepakkumiseks, kellest suur osa on Eestiga nõrgalt seotud. Näeme virtuaalvääringu teenusepakkujates eelkõige finantskuritegevusega seotud riskide järk-järgulist kuhjumist ning nende realiseerumist. Ülalkirjeldatud näide on üks nendest,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.

„Rahvusvaheline koostöö on seejuures ülioluline, et eraldada selles sektoris ausad ettevõtjad halbade kavatsustega teenusepakkujatest. Antud juhtum, kus koostöös USA ametivõimudega suudeti tuvastada ja sanktsioneerida finantskuritegevust võimaldav võrgustik, näitab ilmekalt, et finantskuritegevusele reageeritakse kiiresti ja otsustavalt. Eesti toetab Ameerika Ühendriikide tegevust võitluses finantskuritegevuse ja eelkõige lunaraha nõuetega,“ lisas Mäeker.

Esmakordselt tuvastas Rahapesu Andmebüroo riske virtuaalvääringute valdkonnas 2018. aasta aastaraamatus, leides seejuures, et valdkonna reguleerimisel tuleb teha kiireid muudatusi. 2019. aasta detsembris tegi Riigikogu muudatused vajalikes seadustes, karmistades tingimusi virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. Rahapesu Andmebüroo 2020. aasta riskihinnang ja 2021. aasta suvel läbi viidud jätkuanalüüs kinnitasid, et tehtud muudatused ei ole kiirelt kasvavate riskide maandamiseks piisavad ning sektori riskid näitavad jätkuvat kasvu. Virtuaalvääringute teenusepakkujatega seotud kõrgeid riske tuvastati üldistatult ka Rahandusministeeriumi juhtimisel koostatud riiklikus riskihinnangus.

Rahapesu Andmebüroo on alates 2021. aasta algusest Politsei- ja Piirivalveametist eraldiseisev valitsusasutus Rahandusministeeriumi haldusalas, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis.