Transpordisektoris on fookuses keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamine, mis panustab puhtamasse linnakeskkonda ja sõitjate arvu järk-järgulisele kasvule. Sellest tulenevalt kuulutati välja riigihange kaheksa täiendava trammi ostmiseks. Tänaseni neid tramme aga jätkuvalt pole.

Tallinna linnatranspordi (TLT) juhatuse liige Lennart Viikmaa sõnul 2019. aasta lõpus välja kuulutatud hange lõppes pakkumuse tagasilükkamisega, kuna esitatud pakkumust ei tunnistatud riigihanke alusdokumentidele vastavaks. Nüüd aga nähtakse murekohta koroonaviiruses ehk trammitootjatel on tunduvalt keerulisem enda allhankijatelt saada pakkumuste koostamiseks vajalikku informatsiooni. See kõik pikendab protsessi.

TLT loodab hankepakkumise allkirjastada 2022. aasta esimeses pooles, sellele eelnevad võimalikud läbirääkimised.

Välistatud aga pole, et selleks ajaks on olukord endiselt kesine. "Arvestades tänast maailma olukorda, võimalikke tarneraskusi jms, siis lähtume sellest, et Tallinnasse jõuaksid vajalikud trammid. Loodame püsida oodatud ajaraamis, kuid kindlasti on tähtajad läbiräägitavad," sõnas Viikmaa. "Varasem praktika ning selliste suurte hangete läbiviimine on näidanud, et ei ole välistatud ka võimalikud vaidlustused, mis võivad lepingu allkirjastamise aega edasi lükata."

Sõidugraafikud jäävad samaks

TLT trammiparki kuulub täna 65 trammi ning uusi liine saab käivitada ka olemasolevate trammidega. "Võime kinnitada, et trammiliiklus ei jää seisma ja sõidugraafikud jäävad samaks," sõnas Viikmaa.

Riigihanke raames on uute trammide osas seatud järgmised nõudmised:

  • Pakkuja peab veenduma, et valmistatava trammi dünaamiline gabariit sobib Tallinna linnas kasutatava trammitaristuga ja muude trammitee läheduses paiknevate gabariiti piiravate rajatistega.
  • Trammi pikkus peaks olema 27–34 meetrit, laius maksimaalselt 2,4 meetrit, kõrgus rööbastee pinnast kuni 3,85 meetrit ja kliirens täismassi ning lubatu piires maksimaalselt kulunud ratastega vähemalt 60 millimeetrit.
  • Tramm peab sõitjate salongis olema vähemalt 70 protsendi ulatuses madalapõrandaline, seejuures on madala põranda ulatus sõitjate salongis ka üks hanke hindamiskriteeriumitest. Istekohti peab olema vähemalt 50 ning nominaalne sõitjate mahutavus peab olema vähemalt 160 sõitjat.
  • Trammi töökiiruseks peab olema 50 kilomeetrit tunnis ja suurimaks võimalikuks kiiruseks vähemalt 70 kilomeetrit tunnis. Tramm peab olema projekteeritud ja valmistatud kasutamiseks minimaalselt 35 aastat keskmise aastase läbisõiduga 66 000 kilomeetrit.