Portugal kehtestas hiljuti seaduse, mis keelab tööandjatel võtta töötajatega väljaspool nende tavapärast tööaega ühendust telefoni, sõnumi või e-posti teel.

Uus seadus näeb ette, et tööandja peab austama töötaja privaatsust. Sealhulgas ka puhke- ja pereaega. Iga rikkumine võib lõppeda trahviga.

Portugali uus poliitika on osa kodust töötamist reguleerivatest õigusaktidest. Töötajatel on nüüd õigus loobuda kaugtööst, kui nad seda soovivad, kuid nad võivad ka taotleda kokkulepet, kui see sobib nende tööga.

Samuti näeb meede ette, et tööandjad vastutavad selle eest, et töötajad saaksid kasutada kaugtöö tegemiseks vajalikke vahendeid. Tööandjad peaksid hüvitama töötajatele kõik lisakulud, sealhulgas elektri- ja gaasiarvete suurenemise, mis neil kodus töötades tekkida võivad.

Portugali parlament võttis seaduse vastu eelmisel reedel ja see jõustus järgmisel päeval. Portugali on kuus aastat juhtinud sotsialistlik valitsus.

Pealinn Lissabon on teinud kõvasti tööd, et meelitada ligi digitaalseid nomaade, kes soovivad kasutada kaugtööd, et ajutiselt ümber asuda või reisida väljapoole oma koduriiki.

Sarnane reegel andis 2017. aastal Prantsuse töötajatele õiguse eirata pärast tööaega saadetud ärimeile.