Digiühiskonna Arengukava 2030 seab eesmärgiks arendada välja inimeste elusündmustel põhinevad avalikud teenused. Heaks näiteks on lapse sünd.

„Lapse sündides puutuvad lapsevanemad kokku väga mitmete teenustega - tuleb esitada taotlusi, vahel ka paberil, saata infot, vahel ka topelt. Lisaks osutavad neid teenuseid mitmed erinevad asutused, seega asjaajamist on palju. Aga saab ka palju targemalt, sest tihti on riigil vajalik info juba olemas ning taotluste ootamise asemel saab riik juba ise ettenägelikult aidata," selgitas RIA andmevahetusosakonna juhataja Joonas Heiter.

„Näiteks lapse sünni järel võiks info automaatselt liikuda asutustele, kes seda infot vajavad," lisas ta. Konkreetse näite puhul saadetakse andmed rahvastikuregistrile, mis saadab lapsevanemale teatise nimevaliku tegemise kohta; kohalikule omavalitsusele, kes annab lapsevanemale teada, et tema laps on pandud kirja kolme elukohajärgse lasteaia järjekorda ning et lapsevanem saab vajadusel valikut muuta; sotsiaalkindlustusametile, kust antakse lapsevanemale teada, milliseid toetusi ning millises summas hakkab pere saama ning haigekassale, kes määrab ravikindlustuse. Haigekassa puhul töötab juba praegu automaatne teavitussüsteem.

„Oleme praegu mõelnud, et kogu vajalik info jõuab lapsevanemani, näiteks tema isiklikule e-posti aadressile. Selliselt ei pea vanemad tegema muud, kui jälgima e-posti ning tegema vajalikud linnukesed sinna, kuhu neid palutakse," selgitab Heiter, kuidas üks konkreetne sündmusteenus peaks töötama. „Sellise mudeli väljatöötamiseks on aga tarvis infosüsteeme, mis on võimekamad ja võimaldavad osutada mikroteenustel põhinevaid teenuseid," märkis Heiter.

Sündmusteenuseid, mida riik hakkab lähiaastatel üles ehitama, on kümmekond. Abiellumine ja lapse sünd on esimesed teenused, mis esmalt välja arendatakse. Tuleviku plaanides on näiteks kaitseväe kohustuse täitmise, pensionile jäämise ja lähedase surmaga seotud toimingute teenuste arendamine.

11. novembril kuulutas RIA välja sündmusteenuste analüüsi- ja arenduspartneri leidmiseks raamhanke, mille kogumaksumus on viis miljonit eurot. Hankeleping kehtib 2026. aasta alguseni. Tulevase partneriga hakatakse koostöös ehitama kõikide sündmusteenuste jaoks vajalikke keskseid komponente, aga ka juba konkreetseid töid nagu näiteks abiellumise sündmusteenuse loomine.

Hankes osalemiseks tuleb pakkumised esitada hiljemalt 14. detsembriks. Hanke infoga saab tutvuda riigihangete registris siit.