CVKeskus.ee tööportaali poolt juba kümnendat järjestikust aastat korraldatud uuringus valisid töövõtjad 2021. aasta Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks Wise’i, kes võttis armastatuima tööandja tiitli üle tänavu neljanda koha saavutanud Telia Eestilt. Teise koha Eesti atraktiivsemate tööandjate pingereas saavutas LHV Pank ja kolmandaks kerkis Bolt Technology.

„Infotehnoloogiasektor on selgelt vallutanud eestimaalaste südamed – enam kui iga teine vastaja (59%) tõi uuringus esile, et Eesti kõige atraktiivsemad tööandjad tegutsevad just IT valdkonnas,“ avas uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Lisaks IT-le hindasid vastajad kõrgemalt ka finants- ja pangandussektorit ning turundusvaldkonda, mida pidasid ihaldusväärseks vastavalt 36% ja 18% töövõtjatest.“

Mis teeb tööandja ihaldusväärseks?

Wise’i Suurbritannia tootejuhi Lars Trunini sõnul motiveerib tänapäeva töötajat nii võimalus maailma väärtust luua ja inimesi aidata kui ka oma ala ekspertidega koos töötades ise kiiresti areneda. Lars Trunin toonitas, et Wise’i piirideta raha missiooni nimel töötab mitmekesine globaalne tiim, kus on esindatud maailmaklassi tipptegijaid enam kui 90 rahvusest.

„Lisaks ägedatele väljakutsetele, mida koos oma ala parimatega lahendada — paiknegu tiimikaaslased kas New Yorgis, Londonis, Tallinnas või Tokyos — toetab töötajate arengut ja loob inspireeriva õhkkonna Wise’i kaasav kultuur ning paindlik töökorraldus, mis lisaks kodukontorile võimaldab 90 päeva aastas töötada ka mõnest muust riigist,“ avas Eesti ihaldusväärseima tööandja juures töötamise võlusid Lars Trunin.

Ka Eesti ihaldusväärseima tööandja uuringu tulemused peegeldavad töötajate huvi tööandjate vastu, kes pakuvad häid arenguvõimalusi.

„Kolm kõige enam esile toodud omadust, mis vastajate sõnul atraktiivseid tööandjaid iseloomustavad, olid võimalus arendada oma teadmisi ja oskusi, tööandja suutlikkus pakkuda tööturul konkurentsivõimelist töötasu ja paindlik tööaeg, mis annab töötajatele vabaduse ise oma aega planeerida,“ tõi uuringust esile Henry Auväärt.

„Sealjuures pidasid nooremad kui 27-aastased vastajad oluliseks leida tööandja, kes pakub häid arenguvõimalusi ja võimalust karjääri teha, vanemad kui 27-aastased töövõtjad hindasid aga tähtsamaks tööandja suutlikkust pakkuda konkurentsivõimelist töötasu ja tugevat juhtimiskultuuri,“ lisas Auväärt.

Tartu ja Lõuna-Eesti töövõtjad valisid Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks Playtech Estonia, Pärnu ja Lääne-Eesti töövõtjad Elisa Eesti.

Lõuna-Eesti (sh Tartu) töövõtjad valisid Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks Playtech Estonia. Koha esiviisikus pälvisid Lõuna-Eesti töövõtjate seas ka Bolt Technology, Wise, Pipedrive ja LHV Pank.

Lääne-Eesti (sh Pärnu) töövõtjad valisid Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks Elisa Eesti, esiviisikusse pääsesid ka Cleveron, Swedbank, Bolt Technology ja LHV Pank.