Sellest tulenevalt on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. november 2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende saama. Dividende makstakse kokku summas 3 028 287 eurot.

Ekspress Grupp fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 19. novembri 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ekspress Grupp maksab dividendi 10 eurosenti aktsia kohta 23. novembril 2021. aastal.

Lisaks erakorralisele 10 sendisele dividendile on Ekspress Grupp kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta kasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Ärileht kuulub Ekspress Grupi kontserni.