Terviseameti menetlustoimingute käigus selgus, et Sparta spordiselts on eiranud majandustegevuse peatamise korraldust. Spordiselts jätkas valitsuse korraldusest tulenevate nakkushaiguse leviku tõrje nõuete eiramist. Nimetatud toimingute käigus selgus, et spordiklubi tegevuse tingimused ei taga tõhusat kaitset viiruse leviku eest, mille tõttu otsustati selle nädala alguses Sparta majandustegevus keelata. Keeld kehtib külastajate elu ja tervist kaitsvate nõuete järgimise plaani koostamise ja täitma asumiseni.

Terviseameti hädaolukorra staabi juhi asetäitja Kalle Kitsing selgitas, et terviseamet peatas algselt kaheks nädalaks Sparta spordiklubi tegevuse. „Seal ei tohtinud kahe nädala jooksul olla mingit tegevust. Terviseameti menetluse käigus selgus, et spordiklubi ei allunud korraldustele,“ rääkis ta.

Kitsing ütles, et juhul kui ettevõte astub majandustegevuse keelust üle, võib olla vastavalt karistusseadustikus sätestatule tegemist kuriteoga. „Kohus võib MTÜ-le kriminaalmenetluse raames määrata 400016 000 000 euro suuruse karistuse,“ lisas ta.

Terviseamet tegi Sparta spordiseltsile 14. oktoobril ettekirjutuse, millega kohustas koheselt täitma nakkusohu tõrjumiseks valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Hiljem tuvastas amet, et klubi ei täitnud ettekirjutuse nõudeid ning 22. oktoobril rakendati spordiklubile 2000 eurot sunniraha. Sellest hoolimata jätkas Sparta korralduse rikkumist.

27. oktoobril saatis terviseamet Sparta spordiseltsile teavituse, et alustab MTÜ suhtes haldusmenetlust majandustegevuse peatamise või keelamise otsustamise osas. 1. novembril tegi terviseamet Sparta spordiseltsile majandustegevuse peatamise otsuse. Otsus puudutas spordisaalide kasutamise võimaldamist ja sellega seotud teenuseid.

Jaga
Kommentaarid