“Kui sa võtad ükskõik, millise organisatsiooni ja seal toimetavad inimesed, siis sa saad iga inimese kohta teha kookdiagrammi, kus muuhulgas joonistuvad välja sellised kolm olulist siilakat – esimene siilakas käsitleb kõike seda, mille osas inimesel on kirg ja mida talle väga meeldib teha; teine siilakas ütleb, milles ta väga hea on ja milles ta tahaks ehk veelgi paremaks saada; ning kolmas, viimane, siialakas räägib sellest, mille eest ollakse ka valmis talle väärilist tasu maksma. Ja mida paremini need kolm valdkonda inimeste juures kokku sobituvad ja omavahel kattuvad, seda vähem tegelikult organisatsioon vajab ka formaalset juhtimist. Inimestel, kes igapäevaselt nende kolme siilaka kattuvusalal toimetavad, on juba eos sisemine motivatsioon ja tegutsemise tähendusrikkus tagatud. Neil on eesmärk, millesse nad ise usuvad, neil on oskused ja teadmised selle konkreetse eesmärgi saavutamiseks ning nende tegevust osatakse ka piisavalt väärtustada. Ja nüüd minu töö juhina ongi aidata leida iga tiimiliikme osas nende kolme valkdonna – kirg, tugevus ja väärtusloome – vahel parim match.” – Kaarel Ots

Kuulake ikka Delfi Taskust

1x
00:00