Täna postitas kohvikupidaja Elvis Brauer sotsiaalmeediasse uue video, kus taas seisab kohviku ukse ees ning takistab politseil sisenemist. Brauer nõuab politseilt töötõendit ning terviseameti volitust kohvikusse sisenemiseks.

Politsei Põhja prefektuuri välijuht Keit Seppo ütles, et eile käis politsei kontrollimas ettevõtte OÜ MEM kohvikuid, mille kohta oli neile tulnud info, et seal ei kontrollita klientide COVID-tõendeid. Seppo sõnul ei olnud tol hetkel kliente kohvikus, kuid kohal oli omanik, kes palus politseinikel välja minna, et seal vestelda. "Õues selgitas mees politseinikele, et tema ei palu klientidel näidata COVID-tõendeid ega kontrolli ka tõendite QR-koode. Seega tunnistas mees, et ei järgi valitsuse kehtestatud piiranguid," ütles Seppo.

Politseinikud vormistasid ettevõttele reeglite eiramise eest ettekirjutuse viivitamatult täitmiseks, mida omanik keeldus paberkandjal vastu võtmast. Ettekirjutuse mitte vastu võtmine ei vabasta Seppo sõnul teda korralduse täitmisest.

Mitu tundi hiljem läksid politseiametnikud ettevõttesse tegema järelkontrolli. Kuid ametnike saabudes seisis omanik Seppo sõnul ukse peal ees ning takistas politseinike sisenemist ja kontrolli läbiviimist. Koostööd Brauer politseiga ei teinud, seetõttu kasutasid politseiametnikud Seppo sõnul sundi. "Kui mees oli rahunenud, lasti ta haardest lahti," ütles Seppo.

Seppo ütles, et kohviku teenindajad keeldusid politsei küsimustele vastamast. Seal viibinud klientidelt said politseinikud kinnituse, et neilt ei küsitud ei isikut tõendavat dokumenti ega COVID-tõendit.

Politsei alustas ettevõtte osas haldusmenetluse.

Täna aga postitas kohvikupidaja Brauer uue video, kus on taaskord näha, et politseiametnikel takistatakse kohvikusse sisenemist ning kontrolli läbiviimist. Brauer ei liigu ukse eest enne, kui politseinikud ta sealt eest jõuga ära viivad.

Postituses kirjutab Brauer, et seekord tehti talle ka 5000 eurot trahvi. Politsei Põhja prefektuuri välijuht Keit Seppo aga ütles, et tänaseks on politsei määranud ettevõttele sunniraha 9500 euro väärtuses.

Brauer ise teemat telefoni teel kommenteerida ei soovinud. "Ei ole ma kedagi takistanud," ütles Brauer ning katkestas kõne. Hiljem aga ütles Brauer sõnumi teel, et teeb vajadusel koostööd kõigi ametnikega, kes lähtuvad "seadusest, moraalsest ja eetilisest koodeksist ning mitte rüvetades oma ametivannet ega hirmutades kodanikke".

Braueri sõnul ei ole normaalne politsei külastus, kus ametnikud ennast ei tuvasta või ei selgita menetlustoimingute põhjuseid. Videost on aga näha, kuidas Brauer küsib kõikidelt politseinikelt nende töötõendit ning nõuab korduvalt selgitust, miks politsei sisse tahab saada. Politsei selgitab videos, et täidavad riikliku järelevalve ülesandeid.

Braueri sõnul ei olnud ta jõudnud ettekirjutuse sisuga tutvuda ning ka protokolli menetlustoimingutest talle teada ei antud. Tuletame siinkohal meelde, et peale politsei esimest kontrolli ei võtnud Brauer paberkandjal ettekirjutust vastu.

Politsei Põhja prefektuuri välijuhi Keit Seppo sõnul on ka edaspidi politsei fookus just neil ettevõtetel, kes piirangutest kinni ei pea. "Selline üleolev käitumine on ebaõiglane kõigi nende suhtes, kes aitavad kokkulepitud usaldusmeetmeid täites ühiskonnal kriisist väljuda," ütles Seppo ning lisas, et õnneks on kohvik MEM tõrvatilk meepotis ning enamik ettevõtteid kontrollib tõendeid eeskujulikult.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid