„Regionaalhaiglale RTK poolt tehtud finantskorrektsiooni ulatus on 1,45 miljonit eurot," tõdes PERHi administratiivdirektor Aivi Karu.

Tagasinõue puudutab PERHi korraldatud rahvusvahelist piiratud hankemenetlusega riigihanget, millel oli nimeks „Mustamäe meditsiinilinnaku III arendusjärjekorra ehitustööd".

RTK tegi hanget lugedes 20.07.2021 finantskorrektsiooni otsuse, milles leidis, et PERH oli hanketingimustes eksinud eurotoetuse saamise nõuete vastu. Nimelt oli haigla kehtestanud piirava kvalifitseerimise tingimuse, mille kohaselt pakkuja poolt kaasavad võtmeisikud tugevvoolu projektijuht ning tulekahju ja valvesignalisatsiooni projektijuht peavad omama siseriiklikku pädevustunnistust või kutsekvalifikatsiooni.

See rikkuvat aga põhjendamatult pakkujaid, kes tegutsevad mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. RTK hinnangul on väliriigi pakkujate suhtes piirav ja ebavõrdne olukord see, kui nad peavad hankes osalemiseks piisava detailsusastmega endale selgeks tegema Eesti õigusliku regulatsiooni.

Aivi Karu ütles, et regionaalhaigla RTK tehtud tagasinõude otsust ei vaidlusta. PERH oli esitanud küll otsusele vaide RTKle endale, kui seda ei rahuldatud.

„Keskendume sellele, et regionaalhaiglale määratud täiendavad struktuuritoetused saaks maksimaalselt kasutatud. Ehituslepingu kogumaht on 44,6 miljonit eurot, mis on osa investeeringu kulust," ütles ta.

PERH pidi hanked korraldama euronõuetele vastavalt, kuna raha ehituseks saadi rahandusministeeriumi vahendatud EL-i struktuurifondidest.

PERHi juhtumiga sarnasel põhjusel nõudis RTK enam kui 1,5 miljonit eurot tagasi ka Tartu ülikoolilt Delta IT-maja hangetega seoses ülikool vaidlustas tagasinõude kohtus.