Riigikogu Arenguseire Keskus arvutas, kui palju võiksime tulevikus oma vara eest maksu tasuda.

Eestis on varamaksude osa maksutuludes Euroopa madalaim. Arenguseire Keskus näeb tuleviku maksustsenaariumites varamaksude kehtestamist ühe võimalusena, kui soovime maksusüsteemi muudatustega reageerida süvenevale ebavõrdsusele ühiskonnas.