Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul on eraisikutele ja ettevõtetele elektriauto laadimislahenduste pakkumine Lätis ja Leedus oluline samm puhta transpordi läbimurde toetamisel.

„Eesti, Läti ja Leedu seisavad ühiste väljakutsete ees: meie transpordisektori heitmed on kõrged ja autopark vananenud, samas inimeste valmisolek soetada elektriauto ja aidata kaasa nende murede lahendamisele aga pigem tagasihoidlik,“ ütles Pääbo.

„Elektriauto omamine on mõistlik juba täna, mitte ainult keskkonnasõbralikkuse mõttes, vaid iseäranis koos pakutavate ostutoetustega ka majanduslikult. Enefit Volti eesmärk on oma lahendustega muuta laadimine nii lihtsaks, mugavaks ja kättesaadavaks, et järgmise sõiduki soetamisel poleks elektriauto mitte ainult kaalutav, vaid eelistatud valik,“ sõnas Pääbo.

Esialgu pakub Enefit Volt Lätis ja Leedus lahendusi laadijast paigalduseni, täiendades pidevalt tooteportfelli uute lahendustega, millest osa Eesti klientidele juba kättesaadavad nagu laadija täisteenusrent, laadimine kortermajadele ja nutirakendus. Sarnaselt Eestiga on siht olla klientide jaoks pärast laadija paigaldust olemas tehnilise toe, laadija halduse, monitoorimise ja hooldusega.

„Olles osa Eesti Energia kontsernist, on meie suur eesmärk toetada nii eraisikutel kui ettevõtetel rohepöörde läbiviimist ning olla nende partner teekonnal heitmete vähendamisel nullini,“ lisas Pääbo.

Kohalolu Baltimaades võimaldab Enefit Voltil olla partneriks arvukatele ettevõtetele, kes tegutsevad samuti kõigis kolmes Balti riigis ning pakkuda neile samadel alustel ühtlase kvaliteediga teenust sõltumata asukohast.

„Järgmise nelja-viie aasta jooksul muutuvad elektriautod mitte ainult transpordi, vaid ka elektrisüsteemi lahutamatuks osaks,“ lisas Pääbo.

Enefit Volti järgmine samm Eestis on laadimislahenduste pakkumine kortermajadele, et nutikas ja mugav laadimine muutuks hõlpsasti kättesaadavaks ka kortermaja elanikele. Lisaks kodu- ja ärikliendi lahendustele opereerib Enefit Volt Eesti suurimat avalike laadijate võrgustikku, kuhu kuulub ligi 190 laadijat.