Riigikogu arenguseire keskus analüüsib võimalust tuua maksusüsteemi rohepöörde eesmärkide saavutamiseks automaks. Inimesed suunatakse kliimateadlike valikuid tegema sõidukite kolmekordse maksustamisega.

Arenguseire keskus kirjutab analüüsis, et Eesti on ainus Euroopa Liidu riik, kus pole elanike transpordieelistuste suunamiseks kasutusel automaksu. Transpordi maksustamisel jääme teistele liikmesriikidele alla 11-kordselt – ELis moodustavad transpordiga seotud maksud 1,1% maksulaekumistest, Eestis 0,1% (autode registreerimise riigilõiv ja raskeveokimaks).

Arenguseire keskuse pakutav automaks jaguneb kolmeks osaks, millest igal on oma eesmärk.