Alates tänavu kevadest on kolmes Balti riigis roboinvestor nõustanud üle 50 000 kliendi ja ligi 70% investoritest on mehed. Kui Eestis moodustasid naised veidi üle 30%, siis Lätis oli nende osakaal 28% ja Leedus vaid 23%.

„SEB virtuaalse nõustaja abiga investeerimist alustavate investorite statistika toob välja laiema trendi Balti riikides, mille järgi tegelevad investeerimisega endiselt valdavalt mehed ja investeerimisvaldkonnas on soolise tasakaaluni veel pikk tee minna," ütles SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Eestis mehed investeerivad igakuiselt ka suuremate summadega, panustades keskmiselt 50 eurot. Samal ajal kui naised teevad makseid keskmiselt 27 eurot kuus. Seevastu summad, mida naised ja mehed teistes Balti riikides investeerivad, on võrdsemad. Leedus lisavad mehed regulaarselt oma investeerimisportfelli keskmiselt 45 eurot ja Lätis 40 eurot kuus, naised aga investeerivad mõlemas riigis iga kuu keskmiselt 37 eurot.

„Keskmised investeeringusummad kõigis kolmes Balti riigis näitavad hästi, et investeerimisega võib alustada ka väikeste summadega, panustades oma portfelli vaid mõnekümne euroga kuus. Reaalsete tulemuste nägemiseks on tähtis investeerimisega tegeleda pikaajaliselt ja järjekindlalt. Suurt pilti vaadates on oluline pöörata tähelepanu soolisele tasakaalule, kuna naiste madalam aktiivsus ja väiksemate summadega panustamine investeerimisse võib naised tulevikus võrreldes investeerivate meestega halvemasse rahalisse olukorda jätta," lisas Leppänen.

SEB mobiilirakenduses on roboinvestor klientidele kättesaadav alates tänavu kevadest. Investeerimisega alustamine koos uue roboinvestoriga võtab vaid 15 minutit. Selle jooksul sisestab klient info oma finantsolukorra kohta, investeerimise eesmärgi ja perioodi, valib jõukohase investeerimisriski ning vastab küsimustele oma investeerimiskogemuse ja -teadmiste kohta. Seejärel hindab virtuaalne nõustaja kliendi olukorda ja annab personaalse investeerimissoovituse. Vajadusel avatakse kliendile väärtpaberikonto ja klient saabki alustada investeerimisega.

Hetkel pakume roboinvestori kaudu investeerimiseks valikut nelja SEB fondi vahel, andes alustavale investorile lihtsa võimaluse valida tema eesmärkide ja olukorraga sobiva riskiga fond - madala, keskmise või kõrge riskiga fond. „Arendame roboinvestorit pidevalt edasi ja tuginedes klientide jooksvale tagasisidele, plaanime juba lähiajal seal pakutavaid investeerimisvõimalusi laiendada," täiendas Leppänen.