"Selliseid olukordi, kus pärast finantsinspektsiooni hoiatust vahetab ettevõte korduvalt teenuse pakkumiseks kanalit, ei ole väga tihti. Selline käitumine näitab selget tahet heauskseid investeerijaid petta ja paraku on see tänases internetiajastus ka üsna lihtne.
Finantsinspektsioonil saab sellistes oludes avaldada hoiatusteateid ja teavitada prokuratuuri," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Tegevusloata finantsteenuste pakkumine on kuritegu, mille uurimine kuulub politsei pädevusse. Kui finantsinspektsioonil on alust kahtlustada õigusrikkumist finantsturul, siis võib inspektsioon esitada prokuratuurile ja politseile kuriteoteate. Finantsinspektsioonil puudub pädevus ise kriminaalmenetlusi läbi viia.
Nimekirja ettevõtetest, kellele finantsinspektsioon on andnud tegevusloa või kes võivad Eestis piiriüleselt teenuseid osutada, leiab finantsinspektsiooni kodulehelt turuosaliste registrist. Samuti soovitab finantsinspektsioon enne finantsteenuste tarbimist tutvuda inspektsiooni kodulehel olevate hoiatusteadetega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid