Kirjas hoiatas Kelber valitsusasutusi, et kavatseb hakata alates 2022. aasta jaanuarist kasutama sunnimeetmeid, mis tähendab sisuliselt tähtaja andmist kontode kustutamiseks, vahendab TechCrunch.

Kuigi BfDI-l endal Facebooki kontot ei ole, on need olemas paljudel teistel Saksamaa valitsusasutustel, nagu näiteks tervishoiuministeeriumil, millel on üle 760 000 jälgija.

Ainus alternatiiv Saksa valitsusasutuste kadumisele Facebookist näivad olevat olulised muudatused selles, kuidas panna leheküljed Saksamaal toimima nii, et see oleks Euroopa Liidu õigusega kooskõlas.

Kelber ütles, et on varem vältinud ministeeriumide Facebooki lehekülgede asjus tegevuse alustamist, sest tema sõnul on need tähtis viis kodanikele informatsiooni edastamiseks.

Oma kirjas ütles Kelber aga, et valitsusasutused peavad olema seadustest kinnipidamisel eeskujuks, mistõttu on neil eriline ülesanne andmekaitseseadusest kinni pidada.

Kelberi hinnangul ei paranda Facebooki 2019. aasta lisa seadusest kinnipidamise probleemi ja Facebook ei ole tema sõnul teinud mingeid muudatusi oma andmekäitlustegevuses, et lehekülgede omanikud saaksid Euroopa Liidu üldise andmekaitseregulatsiooni (GDPR) nõuetest kinni pidada.

Siinjuures on oluline Euroopa kohtu 2018. aasta juuni otsus, mille järgi on Facebookis oleva fännilehekülje administraator lehekülje külastajate andmete käitlemise eest samavõrd vastutav kui Facebook ise.

See tähendab, et selliste lehekülgede omanikel on samuti andmekaitseseadustest kinnipidamise kohustus.

Probleem on lühidalt selles, et Facebook ei anna lehekülgede opereerijatele piisavalt informatsiooni ega tagatisi kasutajate andmete käitlemise kohta, mis tähendab, et nad ei ole võimelised GDPR-i vastutus- ja läbipaistvuspõhimõtetest kinni pidama, sest nad ei saa näiteks teavitada oma jälgijaid selle kohta, mida nende andmetega tehakse.

Kelberi kirjas öeldakse, et jälgimise all on ka Instagram, TikTok ja Clubhouse, sest ka neil on andmekaitsel puudujääke. Kelber soovitab, et valitsusasutused ei kasutaks neid rakendusi oma ametlikes seadmetes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid