Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on eelarves planeeritud 66,3 miljonit eurot.

Eelarve seletuskirjas on välja toodud, et linn maksab üks kord aastas toetust pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks, mille toetuse määr 2022. aastal tõuseb seniselt 125 eurolt 150 eurole ning toetust puudega lapsele, mille määr seniselt 100 eurolt tõstetakse 125 eurole.

"Senine ranitsatoetus muudetakse alates 2022. aasast õppeaasta alguse toetuseks, sest laieneb toetuse saajate sihtgrupp, sest toetust hakatakse maksma lisaks esimesse klassi astujatele ka neile, kes jätkavad põhi- või keskhariduse omandamisega või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 19-aastaseks saamiseni. Põhikooli esimesse klassi minejatele jääb kehtima senine toetusemäär 320 eurot ning ülejäänud sihtgrupile 50 eurot," on eelnõus kirjas.

Oluline on ka see, et 2022. aasta maikuu lõpuni jätkab linn esimese haiguspäeva hüvitise maksmist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid