Punasest värvist rattateede puhul juttu ei ole, kuid viis miljonit rattastrateegia investeeringute elluviimiseks tehakse.

Eelarve seletuskirjas on järgmised read:

Tallinna rattastrateegia 2018-2028 elluviimise raames jätkatakse Lasnamäe rattatee ühenduse kesklinnaga II etapi töödega ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamise ehitustöödega ning Poska tänava rattateede pikendusega Reidi teeni. Jalgrattateede rajamine on kavandatud Tööstuse tn rekonstrueerimisel Soo tn - Kopli tn lõigus, Endla tänaval (Mustamäe tee - Kaarli pst) ja Vabaduse väljaku ja Endla tänava ristmikul. Jätkatakse rattaparklate võrgustiku laiendamisega. Rattastrateegia investeeringute elluviimiseks 2022. aastal nähakse ette üle 5 miljoni euro.

Jalakäijate ja kergliiklejate turvalisuse tagamiseks jätkatakse Endla tn raudteeviadukti alla jalakäijate tunnelite rajamisega, lisaks Paldiski mnt, Kotka tn ja Tehnika tn vahelise ja Pääsküla raudteejaama raudteealuste käigutunnelite rajamisega.

Uued trammid ja gaasibussid

Linnatranspordi valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 113,3 miljonit eurot.

Keskendutakse liinivõrgu arendamisele ja nüüdisajastamisele ning ühistranspordi kasutamise edendamisele.

Jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65-aastastele ja vanematele isikutele tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist, sh tasuta sõidu võimaldamist elektrirongide esimeses (Tallinna) sõidutsoonis.

Jätkatakse Tallinna ühistranspordi keskkonnasõbralikkuse suurendamist, milleks osaletakse Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Biometaani tarbivate gaasibusside avalikul liiniveol kasutamise toetamine Tallinna linnas". Projektis osalemisel võtab linn kohustuse Tallinnas avalikul liiniveol sajas gaasibussis biometaani kasutamiseks vähemalt seitsme aasta jooksul, mille katteks saadakse 2022. aastal ühekordset toetust maksimaalselt 2 miljonit eurot.

2022. aastal jätkuvad tegevused välisrahastusega projektides. Näiteks projektis „Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks" testitakse nõudluspõhist transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse nagu Ülemiste transpordisõlm ja Tallinna sadam ja edasi üle mere Helsingisse.

Linnatranspordi valdkonna investeeringuteks kavandatakse 42,8 miljonit eurot, sh nähakse ette vahendid uute trammide soetamiseks esimese sissemakse tegemiseks ja 150 uue gaasibussi soetamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid