Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on eelarvega kavas rida investeeringuid, mis aitavad muuta linnaruumi sõbralikumaks nii jalgratturitele kui ka jalakäijatele. Järgmisel aastal on kavas nendest põhimõtetest lähtudes Vana-Kalamaja, Tulika, Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine.

„Eelarves on ette nähtud 1,5 miljonit eurot uute rattateede projekteerimiseks ja olemasolevate, ka ajutiste rattateede parandamiseks ja laiendamiseks. Ühtlasi hakkame rajama uusi rattaparklaid ja rattamaju, et jalgratast oleks hõlpsam igapäevaseks liikumiseks kasutada," selgitas Svet.

Eelarvega on ette nähtud vahendid ülekäiguradade ja mänguväljakute valgustuse ehitamiseks. „Eriti soovime muuta linnaruumi turvalisemaks koolide ümbruses, et motiveerida lapsi liikuma jala ja rattaga. Esmakordselt on selleks suunatud eraldiseisev eelarverida samuti 1,5 miljoni euro suuruses," ütles Svet. „Ka muude investeeringute ja remonttööde tegemisel arvestame eesmärgiga muuta turvalisemaks haridusasutuste juures olev linnaruum."

Järgmise aasta eelarvega on samuti kavas investeeringud suurtesse taristuobjektidesse, mis mõjutavad liiklust terves linnas: algab Rannamõisa tee rekonstrueerimine ja jõuab lõpule Peterburi tee projekteerimine. Põhjalik rekonstrueerimine ootab ka Kerese, Raja, Bornhöhe ja Ussimäe tänavat ja mitmeid väiksemaid tänavaid.

Linnaruumi elavdamiseks vajaliku mitmekesise linnalooduse hoidmiseks algab uuel aastal algab Putukaväila ja klindipargi projektide elluviimine. Putukaväila projektiga on kavas luua piki endist raudteetammi ja kõrgepingeliinide koridori 13 kilomeetri pikkune niiduilmeline roheala, kus saaksid liikuda nii inimesed kui ka loomad. Putukaväil hakkab kulgema Kopli kaubajaamast Stroomi rannani ning sealt edasi Nõmmele.

Klindipargi loomisega muudetakse Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa piiril kulgev ligi üheksa kilomeetri pikkune paekivipaljand sidusaks ja terviklikuks teekonnaks. Looduskesksete lahendustega ja looduslikult mitmekesisest klindipargist on kavas teha meeldiv aja veetmise paik kõigile.

2022. aastal on kavas renoveerida Õismäe tiigiala ja rajada Järveotsa promenaad, samuti rekonstrueerida Juudi kalmistuparki ning alustada Poolamäe pargi projekteerimisega Kesklinnas. Uus hingamine antakse Seli metsale ning rajatakse mitu uut spordi- ja peremänguväljakut.

Linnakeskkonna jaoks olulistes asutuses algavad kauaoodatud uuendused: Kadrioru pargis hakatakse rajama oranžerii-majandushoonet ajalooliste kasvuhoonete asemel, Tallinna Loomaaias jätkub Pilvemetsa ja algab Tiigrioru rajamine, Tallinna Botaanikaaias rekonstrueeritakse püsiekspositsioon ja alustatakse külastuskeskuse loomist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid