"Nõustusime OECD avalduses suurte, üle 750 miljoni eurose käibega ettevõtetele miinimummaksu kehtestamisega ja meie eesmärk on, et ülejäänud Eesti ettevõtete jaoks säiliks Eesti ettevõttetulumaksu praegune süsteem. See on efektiivne, toetab töökohtade loomist ja innovatsiooni," selgitas ta.

"Tõenäoliselt avalikustab Euroopa Komisjon miinimummaksu puudutava direktiivi veel enne aasta lõppu ja kasutame praegu kõiki võimalusi Eesti huvide teadvustamiseks," lisas Pentus-Rosimannus.

Eurorühmas arutavad ministrid Euroopa poolaasta 2022 paketis euroalale antud majanduspoliitika soovitusi ja euroala riikide eelarvekavasid. Lisaks on teemaks Kreeka abiprogrammi järgsete reformide elluviimine ning Iirimaa, Hispaania, Küprose ja Portugali abiprogrammide järgsed aruanded.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus on kavas kokku leppida käibemaksumäärade direktiivis. See võimaldab liikmesriikidel paindlikumalt otsustada maksumäärade üle nii, et kõikidele kehtiksid ühed ja samad eeskirjad ning neil oleks madalamate käibemaksumäärade kehtestamisel võrdsed võimalused.

Euroopa Komisjon tutvustab ministritele 25. novembril avaldatud kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekuid, mis peaksid ettevõtetele suurendama kapitali kaasamise võimalusi, aitama Euroopa majandusel taastuda COVID-19 kriisist ning viia ellu digi- ja rohepööret.

Komisjon esitleb ka Euroopa poolaasta sügispaketi materjale, kuhu kuuluvad iga-aastane majanduskasvu analüüs, arvamused euroala riikide 2022. aasta eelarvekavade kohta, euroala käsitlevad eelarve- ja majanduspoliitilised soovitused ning häiremehhanismi aruanne.

Rahandusministrid arutavad veel ettevõtete maksustamise käitumisjuhendi muudatusi, mille peamiseks eesmärgiks on liikmesriikide maksusüsteemides kaotada ära sellised sätted, mis võimaldavad piiriüleste tehingutega kas täieliku maksuvabastuse või mitmekordse maksusoodustuse kasutamist.

Eurorühma ning ELi majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu arutelud toimuvad 6. ja 7. detsembril Brüsselis ning nendel osalevad rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja asekantsler Märten Ross.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid