HKScan Estonia eesmärgiks on toota läbi intensiivkasvatuse linnuliha. Lähtudes 480 000 broilerikohast, arvestavad nad aastaseks tootmismahuks neli miljonit broilerit.

Ettevõte on saatnud keskkonnaametile kirja, et nad hindaks sealseid keskkonnamõjusid.

Kirjast lähtub, et praegu on seal amortiseerunud laudahooned, mis lammutatakse ning mille asemele rajatakse täiesti uus farmikompleks. "Farmikompleksi rajamisel lähtutakse loomade heaolust ning arvestatakse ümbritseva keskkonnaga," kirjutavad nad.

Lindude pidamine toimub kirja kohaselt sügavallapanul: põrand tuleb betoonist, millele puistatakse peale turvast. Kütusena hakkavad nad kasutama vedelgaasi.

Asukoha eeliseks on nende sõnul hea ühendus teedevõrgustikuga ning võimalus liituda elektrivõrguga. Samuti ka kaugus tiheasutusaladest.