Üks parima füüsilise ettevalmistusega avaliku sektori organisatsioone Eestis on meie kaitsevägi. „Hea kehaline ettevalmistus on Eesti riigikaitse üks alustaladest,” tõdeb kaitseväe spordijuht Mikk Sarik, kelle sõnul on teaduslikult tõestatud, et füüsiline treening ja liikumine parandab ka aju võimekust ning tõstab motivatsiooni.

Just seetõttu on teenistujatel igapäevase väljaõppe ja töö kõrvalt võimalus teha oma tervise heaks üks samm lisaks. Mikk Sariku sõnul on kaitseväe töötajatel suurepärased võimalused aktiivseks liikumiseks tänu heale sise- ja välispordi taristule. „Meil on inimesi aktiivsele teele suunavad spordiinstruktorid, regulaarsed spordipäevad, väeosade sisesed ja omavahelised võistlused ning ka iga-aastased kaitseväe meistrivõistlused,” lisab Sarik.

Uued võimalused teenistujatele

Kuigi kaitseväes on olnud head võimalused treenimiseks juba varem, siis nüüd on see tehtud veelgi lihtsamaks. Nimelt ühines kaitsevägi sel aastal Stebby keskkonnaga, millega saavad soovi korral liituda kõik kaitseväe teenistujad. Kuigi Sariku sõnul oli liitumise idee õhus juba mitu aastat, jõuti selleni alles nüüd. Sellele vaatamata on huvi olnud algusest peale suur. „Stebby keskkonna kasutamine oli mõtteis pikka aega, et lihtsustada raamatupidamise protsesse ja pakkuda kaitseväe teenistujatele rohkem võimalusi sportimiseks,” sõnab Sarik. Tema sõnul on Stebby esmane vastuvõtt olnud positiivne ja kuigi iga asja käivitamine suures organisatsioonis on aeganõudev, siis uusi Stebby kasutajaid tuleb teenistujate hulgas iga kuu juurde.

Stebby eelistena toob Sarik välja ajalise kokkuhoiu ja rohked võimalused enda kehaliste võimete arendamiseks. „Kuigi kasutasime sarnaseid aktiivseid väljundeid ka enne Stebby keskkonda, siis nüüd on seda kõike kaitseväel lihtsam hallata. Teenistujate jaoks tagab see aga rohkem valikuvõimalusi, kuidas ja kus aktiivsena püsida,” lisab Sarik.

Stebby tegevjuhi Kestutis Mackelise sõnul näitab kaitseväe liitumine, et ka avalikus sektoris on võimalik pakkuda parimaid võimalusi tervise edendamiseks. „Me kõik oleme erinevate aktiivsete eesmärkide ja soovidega ning seetõttu on oluline, et igal teenistujal oleks valikuvabadus, kuidas enda tervise eest hoolt kanda. Kõikide kasutajate elu teeb veelgi mugavamaks Stebby äpp, kust leiab liigse vaevata lähima teenusepakkuja näiteks sportimiseks või lõõgastumiseks,” lisab ta.

Koostöö teistega võimaldab rohkem

Kuna muutused ei toimu üleöö, siis on Sariku sõnul oluline teha koostööd, et tutvustada lähemalt aktiivse eluviisi hüvesid. „Kuigi oleme alles uued Stebby kasutajad, siis tulenevalt organisatsiooni suurusest ja iseloomust on meil erinevaid ideid, mida loodan, et suudame koostöös Stebbyga tulevikus ellu viia,” lisab ta.

Stebby tegevjuhi Kestutis Mackelise sõnul aitab kaitseväe poolne tervisliku liikumise propageerimine kindlasti kaasa ka teiste organisatsioonide elavnemisele. „Me näeme üha rohkem avaliku sektori organisatsioone, kes soovivad teha Stebbyga koostööd ja muuta inimeste elu paremaks, pakkudes neile võimalikult laialdast heaoluteenuste valikut ja levitades seeläbi ka ise tervisliku eluviisi sõnumit,” sõnab Mackelis.

Sariku sõnul on kaitseväes lisaks füüsilisele tervisele tähelepanu all ka vaimne heaolu: „Kaitseväes on olemas nii psühholoogiateenistus kui ka sotsiaalteenistus, mis toetavad teenistujate vaimset heaolu.” Samuti viiakse kaitseväes läbi rahuloluküsitlusi, et arvestada teenistujate ideede, ettepanekute ja vajadustega.

Eesmärk motiveerida kogu ühiskonda liikuma

„Suuremat pilti vaadates võiks öelda, et meie kõigi ühine eesmärk on tervem ja tugev ühiskond. Lisaks spordiklubide külastamisele oleks vaja tõsta inimeste sporditeadlikkust ka läbi erinevate koolituste ja isiklike eeskujude,” rõhutab Sarik harimise olulisust. Nii kaitseväelaste, ajateenijate kui ka reservväelaste füüsilisele arengule annab hoogu juurde uus kaitseväe spordikontseptsioon ja -eeskiri, mille eesmärk on suurendada kõikide eelnimetatud asjaosaliste teadlikkust spordist ning motiveerida neid olema heas füüsilises vormis.

„Tulenevalt kaitseväe spordieeskirjast oleme sihiks võtnud Liikuma Kutsuva Väeosa projekti käivitamise, mis oma olemuselt sarnaneb Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtetega. Selle eesmärk on tõsta inimeste igapäevast liikumisaktiivsust läbi erinevate tegevuste, toetava taristu ja sporditeadlikkuse suurenemise,” sõnab Sarik, kes loodab näha aktiivsuse kasvu paralleelselt kaitseväega kogu ühiskonnas.

Suur liikumisharjumuse toetamine on seotud ka tegevväelaste iga-aastase kehalise võimete testiga, mille peavad läbima kõik teenistujad, et olla valmis füüsiliselt oma riiki kaitsma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid