Maksukorralduse seaduse muutmisega luuakse maksu- ja tolliametisse (MTA) e-rakendus, kuhu iga suurema ehitusobjekti puhul märgivad ehitusettevõtjad oma alltöövõtjad. See annab nii MTA-le kui ka peatöövõtjale, kes vastutab ehitusplatsil toimuva seaduslikkuse eest, parema ülevaate ehituses tavaliselt pika töövõtuahela kõigist osalistest.

Registreerima hakatakse ka ehitajate tööplatsil viibimise aega, mis teeb lihtsamaks ebaseadusliku töötamise ja töötasu mustalt maksmise avastamise. Eelnõu järgi peab iga töötaja oma ehitusplatsile sisenemise ja väljumise registreerima. Andmed, mida nii kogutakse, sarnanevad täna kogutavate töötamise asukoha andmetega ega sisalda delikaatseid isikuandmeid.

„Ehitussektoris on töötajate registreerimine ja maksude tasumine aasta-aastalt aina paranenud, kuid osa murekohti on endiselt lahendamata – kohati makstakse töötajatele osaliselt ümbrikupalka ja varjatakse käivet. Selline olukord on kehv ausatele ettevõtjatele ja ehitajatele, vähendades nende sotsiaalseid tagatisi,“ selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannnus. „Selle muutmiseks tuleb edaspidi suurematel ehitusobjektidel hakata esitama andmeid töötajate ehitusplatsil viibitud aja kohta. Selline nõue ei puuduta üksnes väiksemaid ehitusprojekte ja inimesi, kes omale näiteks kodu või suvilat ehitavad.“

Järelevalve lihtsustub

„Andmete elektrooniline kogumine ja kontroll säästab nii ettevõtjate kui riigi aega ja raha – automaatse kontrolli käigus tuvastatakse probleemsed objektid ja neile keskendudes on järelevalve paremini sihitud,“ ütles rahandusminister.

Ehitusplatsidel töötamise elektrooniline registreerimine lihtsustab ka välistöötajate seaduslikkust kontrolliva politsei- ja piirivalveameti ning töökeskkonna nõuetele vastavust seirava tööinspektsiooni järelevalvet.

Kes peab uusi nõudeid järgima?

Eelnõu järgi on uusi nõudeid kohustuslik rakendada ehitusobjektidel, mille kestus ületab eeldatavalt 30 päeva ja kui objektil töötab korraga vähemalt 20 inimest või kui eeldatav töömaht ületab 500 täistööpäeva. Eestis on sellised ehitusobjekte aastas alla tuhande.

Sarnased süsteemid on kasutusel mitmetes riikides. Eesti lähimatest naabritest on näiteks Soomel, Rootsil ja Lätil kehtestatud nõue registreerida suurematel ehitusplatsidel töötajad ja nende ehitusplatsil viimise aeg.

Muudatused on planeeritud jõustuma 2023. aasta 1. oktoobrist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid