Aas leidis, et hetkel peaks kasutama meetmeid, mida on võimalik kiiresti rakendada. Selleks pakkus ta välja kolm varianti ja lisas, et riigipoolsed tegevused võiksid koosneda mitmest osast ning ainult ühe meetmega on keeruline olukorda lahendada. "Meie ettepanek on vaadata üle käibemaksu alandamine, toetusesaajate sissetulekute piir (hetkel vaesuspiir 673 eurot) ja kolmandaks vaadata üle börsihind – kas on mõistlik seada ette lagi hinna osas."

Lisaks ütles majandusminister, et hetkel oleks kohasem lähtuda toetuste määramisel mediaanpalgast, sest see näitab tegeliku ühiskonna liikmete sissetuleku. "Esimene toetusemeede oli vähemkindlustatud leibkondadele, tänases olukorras on kohane hakata rääkima toetusest inimestele, kes saavad vähem kui mediaanpalk," lisas Aas.

Kuigi rahandusministeerium on varasemalt öelnud Ärilehele, et toetuseid vähemkindlustatud leibkondadele saab hakata taotlema kõige varasemalt detsembri lõpust, siis praegusel hetkel takistusi toetuste väljamaksmiseks sotsiaalministri Signe Riisalo sõnul ei ole. "Kõik oleneb kohalikest omavalitsusest," ütles ta.

Kolmandas kvartalis oli statistikaameti andmetel mediaantöötasu 1290 eurot.

Valitsus asub homme arutama täiendavaid meetmeid selleks, et tagada elektri hinna stabiilsus ja kas on mõistlik toetada ka suuremat hulka leibkondasid.

Hinnalage ei ole nii lihtne seada

Ärileht uuris Nord Pooli Baltikumi juhi Ingrid Arusi käest, mida tähendaks börsil hinnalae seadmine.

"Tänaste reeglite kohaselt on börsidel lagi: 3000 EUR/MWh. See on kokku lepitud ja kehtestatud Euroopa regulatsiooniga. Selle muutmiseks peab leidma kooskõlastuse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikidega. Ühel elektribörsil lage muuta kahjuks ei ole võimalik, kuna kogu arendus ja hinnaarvutus toimub Euroopa kesksel platvormil," selgitab Arus.

Seejuures tuleks muuta regulatsiooni, Euphemia valemit, mis on IT-arendus. See ei ole mitte Nord Pooli arendus, vaid keskne süsteem, mille arendajaks on Deusche Bank. Selle alusel hindu ja koguseid Euroopas arvutatakse. "Aga eelkõige näen probleemi kokkuleppe leidmises kõigi liikmesriikide vahel. Ajaliselt – kindlasti mitte lähiajal tehtav," on Aruse hinnang.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid