Hüvitise eesmärk on toetada vähemkindlustatud leibkondi hüppeliselt kallinenud energiakulude eest tasumisel, et nende elujärg niigi raskel ajal ei halveneks. Toetust saab taotleda alates septembrist kuni märtsini tehtavate kulutuste osaliseks kompenseerimiseks.

„Alustame toetuse taotluste vastu võtmisega hiljemalt jaanuari keskpaigas, sest selleks ajaks peaksid olemas olema tehnilised lahendused ja vajaliku väljaõppe saanud täiendav personal. Anname esimesel võimalusel täpsemad suunised taotlemise korra kohta. Arvestades, et Tallinnas ületab toetuse potentsiaalsete saajate hulk tõenäoliselt 15 000 peret, peab linn taotluste menetlemiseks värbama ja välja õpetama uusi töötajaid,“ ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Eelistada tuleks elektroonilist lahendust

Jaanuari keskpaigaks luuakse taotluste vastuvõtmiseks elektrooniline iseteeninduskeskkond. Alternatiivina hakatakse pakkuma võimalust registreerida vastuvõtuaeg linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, kus töötaja aitab taotluse esitada.

Beškina sõnul tuleks taotlemisel eelistada elektroonilist iseteenindust. „See võimaldab taotluse esitada kõigile väiksema ajakuluga ning ühtlasi aitab ennetada koroonaviiruse levikut. Kutsun ühtlasi digipädevaid inimesi üles aitama elektroonilise taotluse esitamisel oma eakaid lähedasi, et neid säästa viirusepuhangu eest,“ ütles Beškina.

Kes saab toetust?

Toetust makstakse inimestele või peredele, kelle keskmine netosissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. See on 2022. aastal üksi elaval inimesel 673 eurot, kahest täiskasvanust koosneval leibkonnal 1009 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega perel 1413 eurot. Toetust makstakse 80 protsenti energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 senti kilovatt-tunni kohta, gaasil 4,9 senti kilovatt-tunni kohta ja kaugküttel 7,8 senti kilovatt-tunni kohta.

Taotlemisel esitatavatel arvetel peab elektri tarbimiskogus olema esitatud megavatt-tundides või kilovatt-tundides, gaasi tarbimiskogus võib olla esitatud ka kuupmeetrites.

Kui kortermaja kütmist korraldab korteriühistu ise elektri või gaasiga, saab taotleda toetust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude kallinemise hüvitamiseks. Seda saab teha korteriühistu esitatud arve alusel, mis esitab lisaks tarbimiskuludele ka korteri kütmiseks kulunud elektri tarbimiskoguse kilovatt-tundides või megavatt-tundides ja gaasi tarbimiskoguse kuupmeetrites, kilovatt-tundides või megavatt-tundides. Vajadusel peaks taotleja vajalike andmetega dokumentide saamiseks pöörduma oma korteriühistu poole. Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid