Mõni aeg tagasi käisid Eesti maksusüsteemi uurijad välja mõtte kaaluda Eestis varamaksu kehtestamist. 15 aasta pärast saaksime varamaksudest riigieelarvesse samas suurusjärgus raha, nagu praegu jääb maksupettuste tõttu kokku kogumata.

360 miljoni eurone maksuauk oli mullu 4,7% kõigist laekunud maksudest. Maksu- ja tolliamet on selle tulemusega rahul. Ameti teabeosakonna strateegilise analüüsi valdkonna peaspetsialist Katre Derrik-Belitšev ütleb, et MTA-le on maksuauk oluline näitaja, mille osakaalu peab hoidma stabiilselt vähenemas. Kui 2010. aastal oli maksuauk kõigist maksudest 9%, siis viimaste aastate eesmärk oli hoida osakaal alla 5%. Selleni jõutigi.