„Eesmärk on monitoorida nimetatud sektorites tegutsevate kauplejate soodusmüügikampaaniaid ja nende käigus tarbijatele avaldatavat hinnateavet, et tagada seadusest tulenevate nõuete täitmine. Arvestades viimasel ajal esinenud probleemide hulka ja seda, et rikkumistele tähelepanu juhtimine ei ole muutnud probleemset praktikat, reageerime edaspidi rikkumistele rangemalt,“ rääkis TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

Kaupade soodustingimustel pakkumine ja müük peab toimuma tarbija suhtes ausalt ja arvestades häid kaubandustavasid. Toodetele märgitud tavahinnad ning soodushinnad peavad olema tõesed ja soodusmüügist saadav hinnaeelis olema tarbija jaoks reaalne ja arusaadav. Hinna või hinnaeelise olemasolu kohta ebaõige teabe esitamine on käsitletav ebaausa kauplemisvõtte kasutamisena.

Sooduskampaania läbiviimisel tuleb jälgida, et:

  • tarbijale on avaldatud soodusmüügi lõpukuupäev;
  • soodushinnad on madalamad varem kehtinud tavahindadest;
  • soodushinnad kehtivad ainult toodetele, mida on samas müügikohas varasemalt müüdud;
  • kaupluses avaldatud soodushinnad on samad, mis tarbijale reklaamitud;
  • toote juures märgitud hind on sama, mis toote lõpphind kassas;
  • soodushinna juures märgitud tavahind on varasemalt müügikohas kehtinud tavahind;
  • sooduskampaania ei kestaks ebamõistlikult kaua;
  • sooduskampaania ei lõpeks ennetähtaegselt;
  • sooduskampaaniad ei toimuks järjestikku ega liiga lähestikku;
  • kaupu ei müüdaks soodushinnaga pärast sooduskampaania lõppu.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid