Avaldame turundajate liidu pöördumise täies mahus:

Üritusi puudutavad piirangud, mis ei ole avalikud (näiteks jõulupeod), on hetkel juriidiliselt väga keerulised, mitmeti tõlgendatavad, laiali mitmes erinevas õigusaktis ja avalikult selgelt kommunikeerimata.

Lisame veel, et oleme sektoriga toetamas üldiseid riigis kehtivaid piiranguid ja mõistame, miks on seda vaja, kuid soovime need muuta praktiliselt mõistlikuks ja arusaadavaks.

Argumendid ja selgitused:

  • On suur osa üritusi, mis ei ole oma olemuselt avalikud. Need on suunatud näiteks organisatsioonide töötajatele. Hetke juriidilise käsitluse järgi kvalifitseeruvad antud üritused avalikeks sündmusteks läbi toimumiskohtade. See on keerukas ja segadust tekitav käsitlus, kuna piiri on kohati raske tõmmata. Töötajatele suunatud ürituste puhul osalevad seal inimesed, kes on niikuinii igapäevaselt koos töökeskkonnas, seega ürituse korraldamine muudab kontaktide arvu vähe. Mitteavalikel üritustel ei osale üldjuhul juhuslikud inimesed.
  • Kui jõulupidu kolitakse näiteks organisatsiooni kontorisse, siis seal piirangud ei rakendu. Samas ei ole kontorid mõeldud ürituste toimumiskohaks, seega on seal viirusel lihtsam levida - vähem ruumi hajutamiseks, väiksem õhuruum ja ventilatsioon, kontrollimatud sissepääsud jne.
  • Professionaalselt korraldatud üritusel korraldatakse kõikide osalejate testimine, vaktsiinipasside kontroll ja muud kohapealsed viiruse levikut tõkestavad meetmed. Seega on see keskkond oluliselt turvalisem kui isetekkeliste toimumiskohtade puhul.
  • Kella 23 piirang on algselt ellu kutsutud kiirabi töökoormuse vähendamiseks, kuid professionaalselt korraldatud kinnisel üritusel kasutatakse palgalist meditsiinipersonali ja turvafirmat, seega kiirabi koormust need üritused oluliselt ei suurenda. Kui üritus tohiks kesta kauem, siis puudub inimestel vajadus liikuda sealt keskkonnast isetekkelistele üritustele, mis omakorda suurendab turvalisust. Lisaks on kella 23 piirang inimestele arusaamatu, kuna viirus ei levi kellaaja järgi, selles osas oleks vaja riiklikku kommunikatsiooni oluliselt parandada.
  • Mõistame, et piirangu eesmärk on öist riskikäitumist ühiskonnas vähendada, seega meie sektori töörahu jaoks ei olegi vaja avada kogu meelelahutussektorit öötundideks. Piisab ka mõistlikust kellaajast, et kinnised õhtused sündmused saaksid rahulikult näiteks 01ni kesta.
  • Praeguse kellaaja piirangu tõttu on juba jäetud ära väga suur hulk üritusi, kuna neid ei taheta teha poolikult. Ees on kõige tihedam aeg aastas. Selle tõttu kannatavad tuhanded töökohad, kes on seotud ürituste teenindamisega: ürituste korraldajad, allhankijad, toitlustajad, hotellid, kultuurisektor jne.
  • Kõik need inimesed on riigi poolt kahvlis, kuna toetusi ei maksta, sest väidetavalt piiranguid ei ole. Samas ei ole ka tööd, sest selliste tingimustega üritusi ei taheta tavaliselt korraldada. Lisaks on tegemist sektori ja inimestega, kes on juba peaaegu kaks aastat olnud kriisi eesliinil ja elanud üle rasked ajad.
  • Mõju ettevõtlusele on laiem, kuna tööandjatel ja organisatsioonidel on väga suured probleemid töötajate motivatsiooni ja heaoluga pärast rasket isolatsioonis töötatud aega. Aastalõpu tänuüritused on need kohad, mis on organisatsioonide terviku osas olulised.
  • Praegune juriidiline tõlgendus tekitab väga palju segadust, seega on ka näiteks avaliku sektori üritusi, kus veendunult tõlgendatakse piiranguid teisiti. Vaja oleks selget kommunikatsiooni, kas jõulupeod on lubatud, mis tingimustel ja miks.
  • Suur osa uusaastaüritusi toimub tavapäraselt ka jaanuaris-veebruaris, kuid korraldus on pikk protsess. Seega on oluline mõista, mis loogika valitseb piirangute osas pikemas plaanis.


Turundajate liit soovib:

1. Kaotada juba alates 13.12.21 vähemalt mitteavalike ürituste kellaaja piirang või nihutada see minimaalselt kella 01 peale. Mõtleme siin üritusi ja meelelahutust, kuhu puudub avalikkusel ligipääs, osta ei saa pileteid või kutseid ja millel on kindel korraldaja. Seda olenemata sellest, millistes ruumides üritus toimub. Kommunikeerida riigi poolt avalikkusele selgelt, millised piirangud kehtivad mitteavalikele üritustele nagu näiteks jõulupeod ja miks.

2. Saada selgust põhimõtteliste seisukohtade osas, mis potentsiaalselt saab piirangutest pärast 10.01.22. Piisab ka lihtsalt erinevatest stsenaariumitest, et ettevõtjatel oleks võimalik riske hinnata.

Turundajate liitu kuulub 90 ettevõtet - reklaami-, üritusturunduse, pr-, disaini-, meediagentuurid ning brändide turundusosakonnad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid