"Ebanormaalselt kõrged elektri- ja gaasihinnad on alates 2021. aasta sügisest väga tugevalt pärssinud energiaintensiivse tööstuse konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel," teatab ettevõte Estonian Cells oma pöördumises peaministrile, juhtides tähelepanu, et ootamatu hinnatõus on mõjutanud neidki.

Juhatuse liige Siiri Lahe selgitab, et ainuüksi novembris maksid nad elektri ja gaasi eest 1,5 miljonit eurot rohkem võrreldes tavaolukorraga. "Viimaste kuude energiaarve on kokku olnud üle 5 miljoni euro kavandatust suurem," nendib ta. See kõik viiski nad olukorrani, kus nad seiskasid möödunud nädalal ekstreemsete hindade tõttu tootmise.

Estonian Cell: vajame lahendusi kriisiolukorras ellujäämiseks

Kuivõrd neil pole võimalik sisendhindade tõusu tarbijatele üle kanda, siis otsivadki nad nüüd lahendusi, kuidas kriisiolukorras ellu jääda. Oma pöördumises toob ettevõte esile kriisiabi võimalikud lahendused. Näiteks paluvad nad vabastada kõik elektrienergia tarbijad, sealhulgas tööstustarbijad, taastuvenergia tasumise kohustusest ning võimaluse korral ka elektri- ja gaasivõrgutasu tasumise kohustusest kuni energia hinnakriisi lõpuni.

Kui selline lahendus pole siiski võimalik, siis pakub Lahe alternatiivina välja võimaluse kehtestada konkurentsivõimet toetav minimaalselt 25-protsendine maksulagi energiamahukate ettevõtete makstavale taastuvenergia tasule. Vajaliku katte paluvad nad leida kvoodikaubanduse tuludest.

Estonian Cell on Kundas asuv keskkonnahoidlik puitmassitootja, kes alustas tegevust 2006. aastal. Ettevõte võimaldab väheväärtuslikul haava paberipuul jõuda taas ringlusse, tootes paberipuust puitmassi, mida nende kliendid kasutavad eri liiki kauakestvate või taas ringlusse jõudvate paberitoodete valmistamiseks.

Ettevõtte puitmassitehas on üks Eesti suurimaid nn greenfield'i tööstusinvesteeringuid, mille esialgne investeeringumaht oli 153 miljonit eurot. Tootmismahtude kasvu, energiaefektiivsusse ja keskkonnahoidu on nad lisaks investeerinud rohkem kui 50 miljonit eurot. Ettevõte ekspordib toodetavast puitmassist umbes 75% Euroopasse ja 25% Aasiasse, selle väärtus on rohkem kui 80 miljonit eurot aastas.

Lahe: täna tehas töötab

Lahe tõdes, et tehas seisis ülikõrgete elektrihindade tõttu 8. detsembril, kuid täna töötab kõrge elektrihinna valguses edasi. "Meie tehase seiskamine ja käivitamine ei saa toimuda sõrmenipsust, samuti on eriti külmal ajal seiskamise suhtes tundlikud mitmed tehase protsessid, mida peame arvestama otsustusprotsessides. Meie eesmärk on tagada tehase pikaajaline tegutsemine ja jätkusuutlikkus," sõnas ta.

Lahe lisas, et nad jälgivad olukorda energiaturgudel ja töötame lahendustega igapäevaselt. "Tänases energiakriisis vajab aga ka tööstuse konkurentsivõime riigi poolset tähelepanu, seda enam, et seda on üle-Euroopaliselt soovitatud," lisas ta.